kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Planavimo dokumentai


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI

VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA


Vilniaus rajono savivaldybės turizmo rinkodaros strategija ir veiksmų planas 2016–2022 metams


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vilniaus rajono strateginių planų įgyvendinimo ir priežiūros struktūros patvirtinimo

2021 m. birželio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-156 redakcija

 


 

Vilniaus rajono trejų metų strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo, koordinavimo bei stebėsenos tvarkos aprašas

 
 


Grįžti
Shadow up