kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honorowi obywatele rejonu wileńskiego

Miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego jest przyznawane obywatelom Republiki Litewskiej, jak również państw zagranicznych za ich wybitne zasługi dla Republiki Litewskiej i rejonu wileńskiego. Miano honorowego obywatela może być przyznane zarówno żywemu, jak i zmarłemu. W przypadku śmierci zaświadczenie honorowego obywatela i odznaka są wręczane rodzinie zmarłego. Miano honorowego obywatela jest uroczyście przyznawane od 2002 roku w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

 

Józef Obrembski (1906-03-19 – 2011-06-07) – kapłan, ksiądz. Od 1950 roku pracował w Mejszagolskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Za aktywną pracę duszpasterską Józef Obrembski został odznaczony Orderem Prezydenta RP „Polonia Restituta“ (1994), Złotym Krzyżem ”Za Zasługi dla Polski” (1992). Jemu - najstarszemu Polakowi Litwy w r. 2008 była wręczona pierwsza Karta Polaka. 19 grudnia 2001 roku za zasługi dla Litwy i rejonu wileńskiego Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego nadała księdzu prałatowi miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego.


Antoni Dziekan
(1914-12-29-2004-02-12) ksiądz, magister teologii. Od 1962 roku był proboszczem w parafii Sużańskiej, był administratorem parafii Sużańskiej (rej. wileński). 24 kwietnia 2002 roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę o nadaniu wieloletniemu administratorowi parafii Sużańskiej księdzu Antoniemu Dziekanowi miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego. Ceremonia nagrodzenia odbyła się 13 czerwca, podczas obchodów imienin księdza.


Dariusz Stańczyk
- ksiądz, działacz społeczny, urodził się w Polsce. W latach 1993-1996 pracował jako proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Szumsku. Miano obywatela honorowego rejonu wileńskiego zostało przyznane w 2003 r. za zasługi dla rejonu wileńskiego. Zwycięzca tytułu ”Polak Roku 2003”.


Andrzej Stelmachowski
(1925-01-28-2009-04-06) - polski prawnik, polityk i działacz społeczny. Miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego przyznano w 2002 r. za wybitne zasługi dla oświaty rejonu wileńskiego.


Waldemar Tomaszewski
– poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, działacz społeczny. Swoją działalność społeczną i aktywność polityczną rozwijał jako członek Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w latach 1995, 1997 i 2000, gdy został wice merem. Uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3- 133 w dniu 27 marca 2015 roku Waldemarowi Tomaszewskiemu nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Tym tytułem oceniono jego zasługi, wkład w dobrobyt i rozkwit rejonu wileńskiego.
 


Roman Henryk Gulbinowicz 
(1923-10-17 – 2020-11-16)  – ksiądz, kardynał. Urodził się w 1923 roku w rejonie wileńskim, gdzie spędził dzieciństwo i młodość, po wojnie był zmuszony do opuszczenia swej ojczyzny. Swoje życie ofiarował Bogu i ludziom. W czasach sowieckich walczył o przetrwanie Kościoła Katolickiego. Wspierał parafie Wileńszczyzny, przyczynił się do remontów kościołów, organizował wycieczki uczniów z Wileńszczyzny do Polski. 29 kwietnia 2015 Uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-220 księdzu kardynałowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.

Leokadia Poczykowska (ur. 24 września 1955) – działaczka polityczna i społeczna

W 1957 r. z rodzicami przeniosła się z Białorusi na Litwę. Uczyła się w 37. Szkole Średniej w Wilnie. W 1992 roku ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Wileńskim.

Od 1993 roku pracowała w Służbie Kontroli Samorządu Rejonu Wileńskiego. W 1995 roku została członkinią Rady i była wybrana na mera rejonu wileńskiego. Funkcje mera pełniła do 2004 roku. Na tym stanowisku L. Poczykowska wiele uwagi poświęcała rozwiązywaniu problemów mieszkańców rejonu wileńskiego w zakresie edukacji, restytucji ziemi, spraw społecznych i innych. Wiele uwagi poświęcała także edukacji i rozwojowi kompetencji pracowników samorządowych. Aktywnie wzmacniała relacje współpracy pomiędzy rejonem wileńskim a innymi samorządami w Polsce, Szwecji i Niemczech, dzięki czemu zrealizowano wiele projektów społecznych.

W latach 2004-2008 – posłanka na Sejm Republiki Litewskiej, później wiceminister rolnictwa Republiki Litewskiej.

Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego Leokadii Poczykowskiej nadano 7 września 2015 roku Uchwałą nr T3-377 Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego.


Powrót
Shadow up