kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.


INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2021 metų IV-ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

Meras

4339

4372

Mero pavaduotojas

3081

3144

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

2078

2516

Mero patarėjas

2225

2446

Administracijos direktorius

3750

3820

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3543

3791

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

2885

3442

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2554

2895

Poskyrio vedėjas

1963

 

Vyriausiasis specialistas

2057

2278

Vyresnysis specialistas

1766

2203

Seniūnas

2558

2946

Seniūno pavaduotojas

2250

2369

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

1555

1680

Vyriausiasis specialistas (seniūnijoje)

1580

1590

Vyresnysis specialistas

1472

1565

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

1526

1588

Inspektorius (Vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

1467

1547

Specialistas

1325

1384

Specialistas (seniūnijose)

1311

1385

Mentorius (seniūnijoje)

1510

1558

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-24 10:14:49
Grįžti
Shadow up