kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Gyventojui
 Fizinių asmenų dokumentų būsenos informacinė sistema
Informacija gyventojams
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklės
Papildomų valandų prašymams ir skundams priimti grafikas

Specialistų, atsakingų už informacijos suteikimą, sąrašas

Dokumentų kopijų išdavimas
Viešosios paslaugos
 

Įsakymai dėl draudimo rūkyti daugiabučių balkonuose

 

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą (Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklių 3 priedas)

 

 Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainės atitikties paraiška

 

Privatumo politika

 

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba

 

Civilinė sauga ir mobilizacija

Patarimai, kaip elgtis ... 

 

Informacija apie teritorijų planavimą
Poveikio aplinkai vertinimai
Teritorijų planavimo prašymų formos
Skelbimai apie numatomą adresų suteikimą, pakeitimą ar panaikinimą
Prašymas dėl adreso suteikimo (doc)
 
Daugiabučių valdymas
 
Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (2022-02-07 Nr. A27(1)-341)
Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programa
 
Prašymas dėl žalos, padarytos transporto priemonei, atlyginimo
 
Informacija dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis
 
Informacija dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems
Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais Vilniaus rajone taisyklės
Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės
Tvarkymo ir švaros taisyklės
 
Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų (docx)
 

Vilniaus rajono statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės

Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 09 26 sprendimu Nr. T3-306
Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 11 30 sprendimu Nr. T3-373

Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 05 17 sprendimu Nr. T3-184

SKELBIMAI apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

 

Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas

 

Informacija visuomenei apie pavojingą objektą

Vilniaus rajono savivaldybės pavojingo objekto UAB „EMSI“ išorės avarinis planas

Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatai

 
Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas
 
Informacija apie Vilniaus rajono savivaldybės gaunamą paramą
 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas (Atnaujinta 2020-10-30)

 
-Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklės-
 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos klientų anoniminės apklausos ataskaita

Vilniaus rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaita

 
Vilniaus rajono savivaldybė 2014 m. birželio 6 d. pasirašė kredito linijos sutartį 9779,0 tūkst. Lt su AB DNB bankas. Lėšos naudojamos investiciniams projektams vykdyti
Vilniaus rajono savivaldybė 2015 m. liepos 1 d. pasirašė su Danske banku finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartį 4867,0 tūkst. Eur sumai investiciniams projektams finansuoti
 

Vilniaus rajono policijos komisariato kontaktai

 

Kuprioniškių k. ir Nemėžio k., esančių Nemėžio sen., Vilniaus r., šiaurinėje dalyje susidarančių lietaus nuotekų tvarkymo studija


 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-29 11:56:55
Grįžti
Shadow up