kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybė užtikrins vaikų priežiūrą karantino metu priešmokyklinukų ir pradinukų tėvams

Užsitęsus karantino laikotarpiui šalyje, atliepdama tėvų poreikį, Savivaldybė  išplėtė vaikų priežiūros paslaugas karantino metu teikiančių švietimo įstaigų sąrašą. Nuo šiol išimtiniais atvejais vaikų priežiūros paslauga galės pasinaudoti ne tik ikimokyklinio amžiaus, bet ir priešmokyklines ugdymo grupes lankančių vaikų ar pradinių klasių mokinių tėvai, kurie ekstremalios situacijos metu privalo dirbti.


Kaip žinia, tam tikrų profesijų atstovai, net ir ekstremalios situacijos metu dėl savo darbo specifikos negali dirbti nuotoliniu būdu ar pasinaudoti laikinu nedarbingumu, gali neturėti su kuo palikti vaikų. Šiems tėvams savo paslaugas teiks jau devynios Vilniaus rajono švietimo įstaigos:

  • Avižienių vaikų lopšelis-darželis (ikimokyklinis* ugdymas. Tel.: 8 5 240 3430);
  • Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis (ikimokyklinis ugdymas. Tel.: 8 5 238 1346);
  • Nemėžio vaikų lopšelis-darželis (ikimokyklinis ugdymas. Tel.: 8 5 235 5575);
  • Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija (priešmokyklinių** ugdymo grupių vaikams ir pradinių*** klasių mokiniams lenkų ugdomąja kalba. Tel.: 8 5 249 4368);
  • Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija (priešmokyklinių ugdymo grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams lietuvių ugdomąja kalba. Tel.: 8 5 249 4487);
  • Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija (priešmokyklinių ugdymo grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams lenkų ugdomąja kalba. Tel.: 8 5 237 1346);
  • Nemenčinės Gedimino gimnazija (priešmokyklinių ugdymo grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams lietuvių ugdomąja kalba. Tel.: 8 5 237 1485);
  • Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija (priešmokyklinių ugdymo grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams lenkų ugdomąja kalba. Tel.: 8 5 232 0114);
  • Rudaminos ,,Ryto“ gimnazija (priešmokyklinių ugdymo grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams lenkų ugdomąja kalba. Tel.: 8 5 232 0158).

* Darželio grupes lankantys vaikai **Vaikai lankantys „nulinę“ klasę *** 1-4 klases lankantys vaikai

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas tėvai dėl jų priežiūros Į aukščiau minėtas švietimo įstaigas gali kreiptis jau nuo balandžio 1 d. Kaip jau rašėme anksčiau, darželinukų tėvai šia galimybe Vilniaus rajone galėjo naudotis jau nuo š. m. kovo 18 d.

Taip pat 2020 m. kovo 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos tęsia mokinių nemokamą maitinimą, teikiant sausus maisto davinius. Maisto daviniai dalijami vieną kartą per savaitę arba vieną kartą per dvi savaites švietimo įstaigos nustatyta tvarka, nemokamai maitinamiems vaikų tėvams, globėjams, seneliams, vyresniems broliams ar seserims nesimokantiems šioje švietimo įstaigoje. Neturintiems galimybės atvažiuoti ir atsiimti maisto davinių į švietimo įstaigas, mokykliniais autobusiukais bus pristatoma į namus.

Primename, kad karantino metu būtina laikytis karantino režimo reikalavimų. Būkite atsargūs, dėmesingi ir socialiai atsakingi. Rūpinkimės vieni kitų saugumu ir sveikata.

Shadow up