kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Fiziniai ir juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas finansavimui pagal 2020 m. Klimato kaitos programą

Siekiant padėti fiziniams ir juridiniams asmenims pereiti prie efektyvesnių, mažiau taršių ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų, informuojame apie galimybę teikti paraiškas finansavimui pagal 2020 m. Klimato kaitos programą, kurią administruoja Aplinkos ministerija.


Kviečiame potencialius pareiškėjus pasinaudoti finansinės paramos galimybėmis, įgyvendinant projektus, susijusius su efektyvių ir mažiau taršių ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimu. Paraiškų atranka vyksta iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Finansuojamos šios priemones:

- Nuo rugpjūčio 3 d. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) priima paraiškas pagal priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“. Priemonei numatyta 13 mln. Eur. Fiksuoto dydžio kompensacinės išmokos išmokamos privatiems juridiniams asmenims, atlikusiems energijos vartojimo auditą ir nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinusiems energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Daugiau apie priemonę: https://www.apva.lt/privaciu-juridiniu-asmenu-energijos-vartojimo-efektyvumo-priemoniu-igyvendinimas-pagal-energijos-audito-ataskaitas/

 

- Nuo 2020 m. spalio 1 d. APVA priima paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“. Priemonei numatyta 10 mln. Eur. Subsidijos dydis siekia iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Parama gali pasinaudoti visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai.

Daugiau apie priemonę: https://www.apva.lt/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-saules-vejo-geotermines-energijos-biokuro-ar-kitu-panaudojimas-privaciu-juridiniu-asmenu-visuomenines-gamybines-paskirties-pastatuose-kitos-paskirties-inziner/

 

- Nuo 2020 m. birželio 1 d. APVA priima paraiškas pagal priemonę „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“. Priemonei numatyta 6 mln. Eur. Parama teikiama šilumos tiekimo įmonėms ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, o subsidijos dydis siekia 30 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms ir 40 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažoms ar vidutinėms įmonėms. Paramos intensyvumas gali būti 10 % padidintas, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.

Daugiau apie priemonę: https://www.apva.lt/saules-energijos-technologiju-silumos-siurbliu-ir-silumos-saugyklu-panaudojimo-centralizuotais-tinklais-tiekiamos-silumos-energijai-gaminti-skatinimas-pakeiciant-iskastinio-kuro-naudojima/

 

Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, prašytume kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūros specialistus.

Daugiau informacijos apie būsimus kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo galimybes Klimato kaitos programos lėšomis fiziniams ir juridiniams asmenims interneto svetainėse www.apva.lt, http://am.lrv.lt/ ir www.betalt.lt.

 

Parengta pagal Energetikos ministerijos informaciją

Shadow up