kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracija pradeda rengti Vilniaus rajono 2016–2023 m. strateginį plėtros planą

 

Vilniaus rajonas turi tinkamas sąlygas tapti verslo, gyventojų bei turistų traukos centru. Tačiau siekiant tvaraus bei sėkmingo vystymosi būtina jau dabar nusistatyti ateities viziją bei prioritetus, todėl Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su viešųjų pirkimų keliu atrinkta konsultacine įmone „Investicijų Partneris“ pradeda rengti Vilniaus rajono strateginį plėtros planą 2016–2023 metams.


Rengiamo strateginio plėtros plano tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai, investicijų pritraukimui, sumažinti poveikį klimato kaitai, įsidiegti modernią informacinę sistemą, geriau įgyvendinti Europos Sąjungos politikas bei tobulinti viešojo administravimo struktūrą.

Strateginį planą sudarys Vilniaus rajono socialinės ir ekonominės būklės analizė, rajono vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai bei priemonės.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija į strateginio plano rengimą tikisi aktyviai įtraukti ir vietos bendruomenę. Todėl plano rengimo metu bus organizuojami susitikimai su Vilniaus rajono seniūnijomis, bendruomenių atstovais, Vilniaus rajono organizacijomis, įvairių sričių ekspertais bei kitomis suinteresuotomis šalimis. Pasirinkta strateginio plano rengimo metodika leis suformuoti tokią Vilniaus rajono viziją bei prioritetus, kurie atitiks realius visuomenės poreikius bei lūkesčius.

Siekiant suderinamumo su kitais strateginiais dokumentais bei jau vykdomais darbais, rengiant Vilniaus rajono savivaldybės 2016–2023 metų strateginį plėtros planą, bus atsižvelgta ir į anksčiau parengtas Vilniaus rajono galimybių studijas, analizes ir kitus strateginius rajono, regiono bei nacionalinius dokumentus.

Parengus strateginį plėtros planą, bus sudarytos sąlygos orientuoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų, bendruomenių, savivaldybės įmonių, biudžetinių įstaigų, savivaldybei pavaldžių viešųjų įstaigų bei kitų suinteresuotų šalių pastangas taip, kad būtų įgyvendinti ilgalaikiai rajono plėtros prioritetai. Kryptingai siekiant ilgalaikių tikslų, didės Vilniaus rajono savivaldybės išteklių planavimo, skirstymo ir kontrolės efektyvumas. Kartu tai sudarys pagrindą tolygiai Vilniaus rajono plėtrai, todėl gerės sąlygos vietos verslui, gyventojams bei rajono svečiams.

Numatoma Vilniaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo pabaiga – 2014 m. I ketv. Elektroninė strateginio plano versija visuomenei bus pateikiama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklapyje.

Kviečiame Vilniaus rajono gyventojus aktyviai dalyvauti rengiant strateginio plano sprendinius. Savo nuomonę galite pareikšti Vilniaus rajono strateginio plano rengimo vadovei Anai Matveiko el. paštu ana.matveiko@vrsa.lt, arba tel. (8 5) 275 2463

Apie konkrečius susitikimus su Vilniaus rajono bendruomenėmis, savivaldybės įmonėmis, biudžetinėmis įstaigomis, savivaldybei pavaldžioms viešosioms įstaigoms bei kitoms suinteresuotoms šalims bus pranešta atskiru pranešimu.

Gerbiami Vilniaus rajono gyventojai, tikimės aktyvaus jūsų bendradarbiavimo kuriant Vilniaus rajono ateitį!

_______________________________________________________________________________________

Vilniaus rajono savivaldybės 2016–2023 m. strateginio plėtros plano parengimas  yra finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/ trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai"

Shadow up