kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Aktyvaus turizmo ir paveldo produktų kūrimo praktinis seminaras

Nuo 2021 m. kovo mėn. Vilniaus rajono savivaldybė kartu su partneriu iš Lenkijos – Korycino valsčiumi įgyvendina projektą „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (85 proc. bendros projekto vertės) ir yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Lietuva – Lenkija programą.


Pagrindinis projekto tikslas – pasienio teritorijų turizmo patrauklumo didinimas remiant ir skatinant aktyvųjį turizmą, susijusį su gamtos paveldu.

Įgyvendinant projektą numatyta surengti keletą renginių, skirtų aktyvaus turizmo plėtrai. Pirmasis toks renginys – aktyvaus turizmo ir paveldo produktų kūrimo praktinis seminaras – įvyko gruodžio 16 – 17 d. Augustavo mieste. Dviejų dienų trukmės seminaro metu dalyviai iš Korycino valsčiaus ir Vilniaus rajono, bendrai atliekant praktines užduotis, susipažino su naujausiomis pasaulinėmis turizmo tendencijomis, pristatė Korycino valsčiaus ir Vilniaus rajono turistines lankytinas vietas, aptarė naujus turizmo produktų pardavimo internetu būdus, analizavo pagrindinius teritorijos abipus sienos išteklius, lankytinas vietas ir produktus. Vienas iš pagrindinių praktinio seminaro rezultatų – sukurti bendrą turistinį pasiūlymą, kuris sujungs Korycino valsčių ir Vilniaus rajoną. 

Šią veiklą numatyta tęsti kitame bendrame seminare, kuris vyks jau 2022 m., šį kartą Vilniaus rajone.


Shadow up