kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Maišiagaloje pagerbtas Vilniaus krašto patriarcho kun. prelato Juzefo Obrembskio atminimas

Šiandien, kovo 19 d. – Juzefo vardadienio proga, Juzefo Obrembskio gimnazijos bendruomenė kartu su kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejumi sukvietė visus į iškilmingą a.a. monsinjoro Juzefo Obrembskio garbei skirtą renginį.


Renginys prasidėjo iškilminga malda Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioje kunigavo šviesaus atminimo dvasininkas. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir šalia esančioje klebonijoje prelatas Juzefas Obrembskis praleido apie 50 gyvenimo metų iki pat mirties, o savo garbinga veikla bei darbais praturtino Maišiagalos gyvenvietės istoriją.

Šv. Mišiose, kurias aukojo Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, monsinjoras Jan Kasiukevič, dalyvavo Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Ryžova kartu su pavaduotoja Janina Klimaševska, Lietuvos lenkų mokyklų draugijos „Macierz Szkolna” pirmininkas Juzef Kviatkovski, Maišiagalos seniūno pavaduotojas Andžej Adomaitis bei Maišiagalos ir kaimyninių seniūnijų švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų įstaigų direktoriai. Į J. Obrembskio garbei skirtą renginį taip pat atvyko svečiai iš Lenkijos – Mazovijos Vysokis miesto (lenk. Wysokie Mazowieckie) meras Jaroslav Siekierko kartu su miesto Tarybos nariais.

Po bendros maldos prie kunigo prelato J. Obrembskio kapo buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakės. Malda ir padėkos žodžiais dar kartą paminėtas anapilin išėjęs Vilniaus krašto patriarchas kunigas prelatas Juzef Obrembski.

Atvykusius garbingus svečius bei miestelio gyventojus šiltai sutiko Juzefo Obrembskio gimnazijos bendruomenė, kuriai ši diena ypatinga ir dėl naujos gimnazijos vėliavos pašventinimo. Iškilmių metu Juzefo Obrembskio vardu pavadintos Maišiagalos gimnazijos direktorė Alfreda Jankovska perdavė mokiniams naują gimnazijos vėliavą, o mokiniai, priimdami ją kaip reikšmingą gimnazijos simbolį, davė priesaiką gerbti ir išdidžiai reprezentuoti gimnaziją savo pasiekimais. Po iškilmingo vėliavos perdavimo, garbingi svečiai buvo pakviesti įkalti simbolines vinis į vėliavos stiebą. Iškilmės lydėjo mokinių meninių pasirodymų pripildyta šilta ir pakili atmosfera.

Šventėje dalyvavusi Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė ir Maišiagalos gyventoja Rita Tamašunienė nuoširdžiai sveikino visus atvykusius: „Sveikinu visus susirinkusius į šias nuostabias iškilmes. Šiandien ypatingas akimirkas pergyvena gimnazijos bendruomenė, turinti visiems mums širdžiai artimo J. Obrembskio vardą ir kuri išdidžiai reprezentuoja šią kilnią asmenybę savo pasiekimais bei darbais. Linkiu visai gimnazijos bendruomenei, mokiniams, mokytojams bei visada į pagalbą pasiruošusiems tėvams ir toliau išdidžiai garsinti pasiekimais bei reikšmingais darbais Juzefo Obrembskio vardu pavadintą gimnaziją. Dėkoju visiems, kurie prisideda prie gimnazijos gerovės ir tikiu, kad gimnazijoje ir toliau vyks patys nuostabiausi dalykai,“ – kalbėjo Seimo narė.

Prie sveikinimų prisidėjusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst priminė visiems šios garbingos asmenybės pėdsakį mūsų krašto istorijoje: „Visi, kurie prisimena šį didingą žmogų, be galo mylėjusį Vilniaus kraštą ir jo gyventojus, ir pastarųjų nepaprastai mylimas ir gerbiamas, yra mūsų Vilniaus krašto pasididžiavimas ir didžiausia vertybė. Labai džiaugiuosi, kad Jūsų gimnazija turi tokio garbingo žmogaus vardą ir tikiu, kad jo išmintis, meilė ir gilus pasitikėjimas Dievo valia amžiams liks mūsų širdyse bei bus perduodamas iš kartos į kartą“, – su nuoširdžiausiais linkėjimais tarė merė. Švento Juzefo dienos proga merė taip pat pasveikino visus Juzefus ir Juzefas bei linkėjo kuo stipriausios sveikatos, sėkmės ir laimės.

Po meninių pasirodymų, iškilmingo naujos gimnazijos vėliavos pašventinimo bei nuoširdžiausių sveikinimų, visi norintieji galėjo apsilankyti kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejuje, kuriame vyko atvirų dienų diena. Visi atvykusieji galėjo ne tik pasivaišinti specialiai Juzefų vardadienio progai pagamintomis spurgomis, kurias muziejaus vedėja Juzefa Markevič pagamino pagal buvusios kunigo namų šeimininkės receptą, bet ir susipažinti su paroda, kurią sudaro kunigo prelato Juzefo Obrembskio archyviniai dokumentai.

 

 

Shadow up