kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga – dėmėsis Vilniaus rajono senjorams

Šiandien, Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Paberžės socialinės globos namų gyventojus aplankė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst kartu su mero pavaduotoja Teresa Demeško, kurios skyrė daug šiltų ir rūpestingų žodžių, leidžiančių dar kartą prisiminti, kaip svarbu gyvenime būti mylimam, jausti rūpestį ir globą.


Gražios dienos proga atvykusius Savivaldybės valdžios atstovus svetingai pasitiko Paberžės socialinės globos namų direktorė Rasa Tamošiūnienė kartu su globos namų bendruomene prie vaišių stalo, ant kurio buvo ir socialinės globos namų gyventojų specialiai šiai progai iškeptas pyragas. Jaukioje aplinkoje prie kavos puodelio kartu su socialinės globos namų gyventojais kalbėta apie įstaigos aktualijas, vykdomų veiklų įvairovę bei palinkėta daug sveikatos, neblėstančios geros nuotaikos, šalia esančių žmonių rūpesčio bei mylinčių ir dėmesingų artimųjų. Nepamiršta ir apie dovanas – šios gražios dienos proga socialinės globos namų gyventojams merė įteikė saldžių dovanėlių. Senuoliai nuoširdžiai padėkojo atvykusiems svečiams už parodytą dėmesį ir suteiktas jaukias akimirkas, juk svarbiausia – ne dovanos, o parodytas dėmesys, leidžiantis pasijusti reikalingam ir  praskaidrinantis nuotaiką.

Kad šią dieną ypatingą dėmesį pajustų visi globos namų gyventojai, merė aplankė ir visus tuos, kurie dėl negalavimų neturi galimybių susėsti prie bendro vaišių stalo, kiekvienam įteikė saldžių dovanėlių ir nuoširdžiai pabendravus linkėjo stiprios sveikatos. Apsilankant Paberžės socialinės globos namuose merė Marija Rekst kartu su vicemere Teresa Demeško taip pat galėjo susipažinti su čia veikiančia socialinės globos namų gyventojų surengta rudens gėrybių darbelių paroda.

Merė kartu su vicemerė nuoširdžiausiais sveikinimais pasveikino ne tik čia gyvenančius senjorus, bet ir socialinius darbuotojus, kurių profesinė šventė buvo minėta praeitą penktadienį. Merė padėkojo socialinės globos namų darbuotojams už kasdienį atsakingą darbą bei palinkėjo stiprybės, neišsenkančios energijos, stiprios sveikatos ir kantrybės.

Apsilankant Paberžės socialinės globos namuose daug šiltų jausmų kyla ir dėl čia tvyrančios draugiškos atmosferos bei sukurtų gerų gyvenimų sąlygų. Globos namų direktorė Rasa Tamošiūnienė džiaugdamasi gyventojams sukurtomis geromis sąlygomis perskaitė padėkos raštą nuo vieno iš globojamo gyventojo giminės, kuri nuoširdžiai dėkoja už suteikiamą globą ir gerą rūpestį. Kad socialinės globos namuose gyventojams užtikrintos visos sąlygos, byloja ir atlikta Paberžės globos namų gyventojų apklausa, kuri atskleidė gyventojų didelį pasitenkinimą čia teikiamomis paslaugomis bei dirbančiu personalu.

Merė pasidžiaugė, kad 2008 m. pastatyti modernūs, europietiškus standartus atitinkantys Paberžės socialinės globos namai atitinka senjorų poreikius ir jie čia jaučiasi prižiūrėti bei saugūs. Kalbėdama apie socialinės globos namų poreikį Vilniaus rajone, merė taip pat pasidžiaugė, kad netrukus dar vieni globos namai taps orios senatvės namais rajono senjorams – neužilgo duris atvers Didžiosios Kuosinės kaime įrengiami socialinės globos namai senyvo amžiaus žmonėms. „Džiugu matyti, kad Savivaldybės investicijos į socialinių paslaugų sritį pasiteisina ir užtikrina senjorams atitinkamas sąlygas bei orią senatvę“, – susitikime kalbėjo merė.  

Šventinė popietė praėjo jaukioje atmosferoje, paliksiančioje daug šiltų prisiminimų ir draugiškų akimirkų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up