kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Jų gyvenimo aistra – dainavimas ir šokiai. Jubiliejinis ansamblio „Rudomianka“ koncertas

Šiais metais liaudies šokių ir dainų kolektyvas „Rudomianka“ mini savo veiklos 30-ies metų jubiliejų. Šią progą, spalio 20 dieną, gražią ir saulėtą sekmadienio popietę, visi šio kolektyvo gerbėjai ir draugai skubėjo į Vilniuje esančius Lenkų kultūros namus, kur vyko jubiliejinis koncertas.


„Rudomianka“ buvo įkurta1989 m. Rudaminoje. Kolektyvo įkūrėju tapo mokytojas Jan Žygiel, o įkūrimo iniciatore – Genoefa Svatkovska. Repertuaro pagrindu tapo liaudies dainos, kurias kruopščiai saugojo savo užrašų knygutėse Helena Svatkovska. Pirmoji repeticija įvyko1989 m. sausio 6 d. buvusio internato patalpose. Kolektyvą tada sudarė Jan Žygiel, Helena ir Vincentas Svatkovskiai, Maria Symanovič, Alina Masievič, Janina Dagiel. O pirmas viešas kolektyvo pasirodymas įvyko1989 m. vasario 4 dieną Rudaminos kultūros centre. Prie kolektyvo tada prisijungė Genovefa Ciereško, Maria Žebialovič, Maria Taraškievič, Vanda Jurgiel, Janina Vilkin, Leonarda Vanagiel, vargoninkas Jan Drutel, cimbolais grojo Piotr Kačanovski, o akordeonu – Henryk Boguševič.

Kolektyvo veiklos pradžia buvo sunki. Trūko tautinių kostiumų bei patalpų repeticijoms vesti. Iš pradžių moterys rengėsi baltomis palaidinėmis ir juodais sijonais, o vyrai – baltais marškiniais ir juodomis kelnėmis. Pirmosios vadovės Irenos Alaševič pastangų dėka kolektyvui pavyko gauti pirmuosius tautinius rūbus. Tačiau sunkumai ir problemos nesusilpnino kolektyvo narių entuziazmo. Vis dėlto nugalėjo noras žavėti visus lenkų liaudies dainų grožiu ir meilė dainavimui.

Per trisdešimt veiklos metų kolektyvas turėjo daug vadovų. Ilgiausiai,  net 10 metų, „Rudomiankos“ vadovu buvo Jan Drutel. Nuo 2003 metų kolektyvui vadovauja Violeta Čereška, kuri dar yra Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro vadovė. Būtent jos dėka „Rudomianka“ pasiekė nemažų laimėjimų dainavimo technikoje, dainų stiliuose ir repertuare. Šiuo metu kolektyvą sudaro trys amžiaus grupės ir kapela. Šokių grupei vadovauja Miroslav Voitulevič, kapelai – Kšyštof Stankevič. Jauniausiai ir vidurinei kolektyvo grupei vadovauja Irena Brazis.

Per visą savo egzistavimo laiką kolektyvas turėjo daugiau nei 500 koncertų Vilniaus krašte, įvairiuose Lietuvos miestuose ir Lenkijoje (pvz. Kielcuose, Koraline, Varšuvoje, Poznanėje ir kt.). XXII tarptautiniame kalėdinių vaidinimų festivalyje „Herody 2004“ „Rudomianka“ laimėjo I vietą. Kolektyvas nuolat dalyvauja įvairiuose rajono festivaliuose, koncertuose ir šventėse („Kwiaty Polskie“ Nemenčinėje, Derliaus šventėje Pikeliškėse ir kt.).

„Rudomianka“ – tai kolektyvas, kuris per savo veiklą, ne tik koncertinę, per pastaruosius trisdešimt metų buvo (ir tebėra) vienas lenkiškumo ramsčių Rudaminoje ir Vilniaus krašto lenkų ambasadorė Lenkijoje, pristatantis vietos folklorą. „Rudomianka“ – tai taip pat kelių kartų kolektyvas, pristatantis lenkų folkloro grožį savo dainavimu, šokiais ir spalvingais tautiniais kostiumais. Kolektyvo nariai – tai vaikai, jų tėvai ir seneliai. Kolektyve dainuoja ir šoka kartu su anūke ir jos vyru Česlova Tučkovska, save nutarė išbandyti ir jos proanūkė. Šeimos kartu dalyvauja repeticijose, koncertuose, prasmingai praleidžia laisvalaikį.

Jubiliejinio koncerto leitmotyvas buvo derliaus šventė. Tai ne atsitiktinumas. Derliaus šventė, tai didžiausia ūkininkų metų šventė. Tai yra padėkos už šių metų derlių forma ir kartu prašymas dėl sėkmės kitais metais. Tokiu būdu „Rudomianka“ norėjo apibendrinti savo veiklos trisdešimtmetį, o parodydama lenkų tradicijų grožį, kartu pakviesti jaunimą jas tęsti.

Nepaprastai gražus vaidinimas buvo pristatytas gausiai į koncertą susirinkusiai publikai. Jau pats scenos vaizdas iškart visus sužavėjo. Scena buvo dekoruota vežimu, užklotu liaudiškais motyvais papuoštais kilimais ir staltiesėmis, krepšiais, pilnais vaisių ir daržovių, gėlių puokštėmis, iš javų ir žolelių pintais vainikais, tautiniais drabužiais aprengtomis lėlėmis...

Koncertas prasidėjo iškilmingu, pristatant gražaus vainiko, pagaminto iš grūdų ir žolelių, įnešimu į sceną. Vainikas simbolizavo visą derlių. Jį nešdavo pašventinti į bažnyčią, o vėliau įteikdavo derliaus šventės šeimininkams. Vainikas buvo saugojamas visus metus.

„Rudomianka“ pristatė ir kitą paprotį – iš šių metų derliaus iškeptos duonos dalijimąsi su svečiais. Koncerto metu renginio šeimininkai – kolektyvo nariai – dalijosi duona su salėje esančia publika. Tai taip pat turėjo simbolinę reikšmę. Sekmadieninis kolektyvo koncertas buvo ilgos meninės veiklos, kuria tą dieną norėjo pasidalinti su publika, vaisius.                               

Tą dieną „Rudomianka“ pademonstravo savo vokalo ir šokio įgūdžius. Skambėjo dainos apie darželį, apie gegutę, apie liepą, apie krintantį lietų, apie tekančią upę, apie važiuojančius svečius, apie Zoską, apie šeimininką. Šokių poros sukosi valso, polkos ritmais. Netrūko poezijos strofų. Koncerte dalyvavo visos vokalinės, šokių „Rudomianka“ grupės bei kapela. Vilniaus lenkų kultūros namų scenoje buvo sudainuotos mėgstamiausios dainos ir sušokti mėgstamiausi šokiai, kuriais publika buvo sužavėta per paskutinį kolektyvo veiklos dešimtmetį. Žiūrovai liko sužavėti ne tik kolektyvo šokiais ir dainomis, bet ir jo kostiumų gražumu ir spalvingumu.

Gražiu koncerto akcentu tapo momentas, kai visa publika buvo pakviesta pašokti kartu su kolektyvu. Visi norintys galėjo pasisukti „Vilniaus valso“ ritmais.

Koncerto metu Vilniaus scenoje taip pat pasirodė kolektyvo „Rudomianka“ draugai. Iš Marijampolio į jubiliejų atskubėjo liaudies šokių kolektyvas „Kropelki“ (vadovas Kristina Voleiko), kuris sušoko valsą. Prieš publiką pasirodė liaudies dainų ir šokių ansamblis „Jawor“ iš Avižienių (vad. Elita Sinkevič). Šis kolektyvas parodė nepaprastai jausmingą čigonų šokį. O iš Juodšilių atvyko liaudies šokių kolektyvas „Hałas“, kuriam vadovauja Kristina Voleiko. Žiūrovams buvo pristatyti labai gražūs lietuvių ir rusų liaudies šokiai.

Jubiliejinis „Rudomiankos“ koncertas buvo malonus tuo, kad scenoje pasirodė legendinis ir jau publikos pamėgtas pasakotojų duetas – Vincuk (Dominik Kuzinevič) ir Teta Franukova (Ana Adamovič). Jie buvo nenuilstami šio koncerto vedantieji. Jų pasakojimai ir anekdotai, pasakoti stilizuota vilniaus tarme, linksmino publiką viso koncerto metu.

Koncerto metu taip pat buvo renkami pinigai besikuriančiam Vilniaus palaimintojo kunigo Michalo Sopockos vaikų hospisui paremti.

Jubiliejinį „Rudomianka“ koncertą savo buvimu pagerbė daugybė iškilių svečių: LLRA-KŠS pirmininkas, europarlamentaras Valdemar Tomaševski, LR Susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič, LR Seimo narys, LLRA-KŠS partijos atstovas Česlav Olševski, LR Seimo narys, LLRA-KŠS partijos atstovas, Lenkų sąjungos pirmininkas Michal Mackevič, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič su seniūnijos darbuotojais, Rudaminos bendruomenės pirmininkas Vladislav Kačanovski, Vilniaus lenkų teatro studijos vadovė Lilija Keizik, Lietuvos Stanislovo Moniuškos vardo lenkų kultūros centro pirmininkė Apolonija Skakovska, draugiškų kolektyvų vadovai ir nariai bei kolektyvo „Rudomianka“ veteranai.

Savo kalboje europarlamentaras Valdemar Tomaševski padėkojo kolektyvui „Rudomianka“ už jo daugiametį darbą lenkų kultūros Lietuvoje puoselėjimo labui. „Esate gražūs, darbštūs, gerbiami ir dievinami“, – pasakė Valdemar Tomaševski. „Šis kolektyvas išties yra mūsų Vilniaus krašto vizitinė kortelė, kartų kaitos vizitinė kortelė. Jis ne tik vykdo meninę veiklą, bet ir yra socialiai aktyvus. Prieš 30 metų įsikūrė Lietuvos lenkų sąjunga. Per šiuos metus kolektyvo nariai buvo aktyviausiais sąjungos nariais. Dalyvavo socialinėje ir politinėje Vilniaus krašto veikloje“, – pridūrė europarlamentaras.

Tuo tarpu ministras Jaroslav Narkevič dėkojo kolektyvui už kartų sąjungą. Džiaugėsi tuo, kad įvairios Rudaminos įstaigos (Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, Rudaminos meno mokykla, gimnazijos, darželiai) darniai tarpusavyje bendradarbiauja, kuria savotišką šeimą. „Likime visada tokia šeima“, – linkėjo ministras.

Seimo narys Michal Mackevič LLRA-KŠS frakcijos LR Seime ir Lietuvos lenkų sąjungos vadovybės vardu nuoširdžiai pasveikino kolektyvą tokio gražaus jubiliejaus proga. „Dėkoju, kad esate ir veikiate. Tikiuosi, tai truks amžinai. Kartu su visa lenkų bendruomene Lietuvoje sudarysime vieną didelę lenkų šeimą“, – kalbėjo Michal Mackevič.

„Vilniaus kraštas išties yra turtingas. Siela džiaugiasi, kad kiekvienoje seniūnijoje veikia ne vienas, bet net keli puikūs kolektyvai. Vieni šoka, kiti dainuoja. O „Rudomianka“ ir šoka, ir dainuoja. Kolektyvą sudaro ne tik seneliai, bet ir jų anūkai. Šis kolektyvas yra tikra krikščioniška šeima“, – pasakė Seimo narys Česlav Olševski. Palinkėjo kolektyvui sulaukti kitų gražių jubiliejų.

Nuoširdžiausius palinkėjimus jubiliejaus proga kolektyvui nuo Vilniaus rajono merės Marijos Rekst perdavė mero pavaduotojas Robert Komarovski. Jis nuo merės jauniausiems kolektyvo nariams perdavė pintinę gardžių saldumynų. Taip pat įteikė diplomus nusipelniusiems kolektyvo nariams už jų kūrybingą meninį darbą ir Vilniaus krašto tradicijų bei papročių, kultūros puoselėjimą ir už įsitraukimą į kultūrinės kūrybos plėtrą Lietuvoje ir užsienyje. Diplomais pažymėti buvo: Irena Alaševič, Jan Drutel, Violeta Cereška, Miroslav Voiciulevič, Irena Brazis, Kšyštof Stankevič, Maria Symanovič, Leonarda Vanagiel, Danuta Žebrovska, Česlava Tučkovska, Henryka Voiciulevič, Beata Nartovičiūtė, Jan Voiciulevič, Vladyslav Čekan, Henryk Bohuševič.

Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, sveikindama „Rudomianką“ džiaugėsi, kad kolektyvą vis papildo nauja karta, kad vyresnė karta dalijasi savo patirtimi. Palinkėjo, kad kolektyvas toliau klestėtų. Kolektyvo vadovei perdavė taip pat diplomus, skirtus beveik visiems kolektyvo nariams.

Daug gražių žodžių apie „Rudomianką“ ir jos vadovę Violetą Cerešką tą dieną buvo pasakyta. Žodžiai kilo iš nuoširdumo. Kolektyvas to nusipelnė. Taip pat reikėtų pridurti, kad šis kolektyvas pasižymi ryžtu, atkaklumu, kruopštumu, sąžiningumu ir gerumu. Ši komanda yra pavyzdys visiems, kaip kurti ir ugdyti lenkų kultūrą Vilniaus krašte. Visi atėję į Vilniaus lenkų kultūros namus į jubiliejinį „Rudomiankos“ koncertą galėjo tuo įsitikinti.

 


Andžej Aškelovič

Shadow up