kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Komisijos

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJA
(Neteko galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-08-30 sprendimu Nr. T3-326)

 

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO KOMISIJA 

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužes 30 d. įsakymu Nr. A27(1)-1277 „Dėl socialinės globos skyrimo komisijos sudarymo“.
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 3  d. įsakymu Nr. A27(1)-514 „Dėl socialinės globos skyrimo komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Komisijos pirmininkė Irena Ingelevič, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja
Pirmininko pavaduotoja Elena Kačanovskienė, Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Nariai

- Rima Miseliūnienė, Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė;
- Jelena Rynkevič, Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė;
- Ana Voitiukevič, Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė. 

 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymo A27(1)-514 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A27(1)-179
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A27(1)-179
Papildyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. A27(1)-1998
Papildyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A27(1)-1642 

Komisijos pirmininkas - Tadeuš Buiko,Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Referentė - Ala Stelmakavičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos administracinių nusižengimų bylų referentė
Pirmininko pavaduotoja - Rita Daugevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Komisijos nariai:

- Krystyna Siniavskaja - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė;
- Jolanta Volodko, Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
- Kšištof Subatovič - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (komisijos posėdžiuose dalyvauja nesant dviejų komisijos narių)

 

2019 m. spalio 4 d. Nr. A27(1)-2646 Vilniaus rajono savivaldybės direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-2646 redakcija

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T3-501

Komisijos pirmininkė - Audronė Ercmonaitė, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Pirmininko pavaduotoja - Česlava Lisovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos sekretorius - Vladyslav Borovik, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistas
Komisijos nariai:

- Danuta Gotovecka, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė;
- Jelena Vaščilko, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė, jos nesant, Katažina Bialous, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė;
- Jurijus Jelinskis, Statybos skyriaus vyr. specialistas, jo nesant, Rasa Kiseliovaitė, Statybos skyriaus vyr. specialistė;
- Ruslan Narunec, Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
- Anatolijus Vološčenko, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas;
- Kšyštof Švaikovski, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialsitas.


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-153

Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T3-92

Komisijos pirmininkas  - Robert Duchnevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys
Komisijos pirmininko pavaduotojas - Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Komisijos sekretorė  - Agata Grigorovič, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Tadeuš Andžejevski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
- Elvyra Lepilova, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;
- Agata Slančevskienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė;
- Irena Baranovska, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro, bendruomenės valdybos narė;

- Kristina Gaidulevič, Terešiškių seniūnaitijos seniūnė;
- Gražyna Taraškevič, Savičiūnų bendruomenės pirmininkė.


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJA
Komisijos sudėtis patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-170
Komisijos nuostatai 
patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T3-245

Komisijos pirmininkė  - Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės merė 
Komisijos nariai:

- Irena Aniukštienė, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;
- Viktor Bojarovič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
- Tadeuš Orševski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
- Zigmont Ždanovič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
- Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja;
- Valentina Kundinovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Marina Symonovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja;
-Janina Šakevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;
- Inga Kucevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T3-450 redakcija
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-9 redakcija
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-321 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖ TURTO NUOMOS KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A27(1)-674

Komisijos pirmininkė - Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėja
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Danuta Blaževič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė
Komisijos nariai: - Valentina Kundinovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 

- Halina Petrucin, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė;

 

- Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio - seniūnijos, kurių apskaitoje yra nuomojamas turtas, vadovas ir finansininkas.

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. Nr. A27(1)-622

Komisijos pirmininkė - Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė 
Sekretorė - Elžbeta Bortkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr.specialistė
Komisijos nariai: - Daina Švegždaitė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamento kontroles skyriaus patarėja
 

- Evaldas Tamašauskas, VAPGV viršininko pavaduotojas

 

- Kęstutis Velikianecas, Vilniaus rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos direktorius

 

- Sergej Karšuk, AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklo eksploatavimo komandos vadovas

 

- Andrius Banys, AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas

 

- Danuta Kazakevičienė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio vyr. miškininkė

 

-  Darius Žutautas, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio vyr. miškininkas

 

- Konrad Michalkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistas

 

- Elena Kačanovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

- Miroslav Romanovski, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

 

- Žydrūnas Rimkevičius, Vilniaus apsk. VPK Vilniaus rajono PK 1-ojo veiklos skyriaus viršininkas

   - Vaida Barkovskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento direktorė
  - Vida Žvirblienė, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytoja, l. e. Vilniaus r. savivaldybės gydytojo pareigas 
  - Sigitas Aleksa, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos  Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas laikinai vykdantis Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos funkcijas
  - Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
  - Tadeuš Buiko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
  - Ilona Leganovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų  ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr specialistė
  - Česlava Apolevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus  vyr. specialistė
  - Edgaras Jaskelevičius, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės vado pavaduotojas
  - Anton Giro „Vilniaus vandenys“ atstovas
   Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 29 d. Nr. A27(1)-1052 redakcija

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Darbo reglamentas
patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A27(1)-460

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A27(1)-3362

Komisijos pirmininkė  - Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Komisijos pirmininkės pavaduotoja - Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos sekretorė  - Elžbieta Bortkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė
Komisijos nariai:

- Krystyna Repečkienė – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistė
- Beata Bartkienė – Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro direktorė
- Ramunė Činčikienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone vyr. specialistė (jai negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja kitas Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone specialistas)
- Žydrūnas Rimkevičius – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus viršininko pavaduotojas, laikinai atliekantis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus viršininko funkcijas (dalyvauja posėdyje, kai yra nagrinėjami klausimai, susiję su gyventojais, gyvenančiais Pagirių, Juodšilių, Marijampolio, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų, Kalvelių, Mickūnų, Rukainių, Lavoriškių, Medininkų seniūnijose)
- Darius Rackevičius - Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato II-ojo veiklos skyriaus viršininkas (dalyvauja posėdyje, kai yra nagrinėjami klausimai, susiję su gyventojais, gyvenančiais Riešės, Paberžės, Maišiagalos, Dūkštų, Avižienių, Sudervės, Zujūnų, Nemenčinės mstl., Nemenčinės, Bezdonių, Sužionių, Buivydžių seniūnijose)
- Loreta Vitkutė - Maigienė – VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro vaikų ir paauglių psichiatrė
- Roman Juchnevič – Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistas)
- Rūta Šipkauskienė – Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorė (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokuroras)
- Irena Žilinskienė, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus specialistė, (jai negalint dalyvauti Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdyje, pavaduos Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus specialistas).
- Leokadija Pavtel – Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė

 

2019 m. gegužės 21 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1224 redakcija (neteko galios)
2
019 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-2395 redakcija (neteko galios)
2019 m. gruodžio 6 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-3319 redakcija (neteko galios)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymas  Nr. A27(1)-3233 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos sudėties patvirtinimo“ (neteko galios)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. A27(1)-751 redakcija (neteko galios)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A27(1)-2403 redakcija

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A27(1)-86 redakcija

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A27(1)-3193
Komisijos nuostatai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A27(1)-3193

Komisijos pirmininkas - Kristina Malinovska, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Silva Lukoševičienė, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė
Komisijos sekretorius - renkamas kiekvieno posėdžio metu
Komisijos nariai: - Aneta Subotovič, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė
 

- Jolanta Lukaševič, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė

 

- Ivona Stasilovič, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A27(1)-298 redakcija

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T3-275

Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T3-282

Komisijos pirmininkas - Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Irina Averjanova, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė
Komisijos sekretorė  - Janina Šokaitienė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro vyresn. socialinė darbuotoja
Komisijos nariai: - Arvydas Sinis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas; 
- Mindaugas Jancevičius, Vilniaus apygardos prokuratūros, Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras;

- Juliana Lipinska, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; 
- Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja; 
- Tadeuš Buiko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;
- Elena Kačanovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 Emilija Gaidytė, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektų koordinatorė
 

2017 m. vasario 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-90 redakcija

 

2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-481 redakcija

 

2021 m. lapkričio 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-323 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-293

Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-293

Komisijos pirmininkas - Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Komisijos sekretorė  - Mažena Skorulskienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Irena Karpavičienė, Tarybos narė;
- Gintaras Karosas, Tarybos narys,

- Valentina Kundinovič, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Andžej Adomaitis, Maišiagalos seniūnijos seniūnas 

 

2021 m. gegužės 28 d. Vilniaus rajono tarybos sprendimo Nr. T3-152 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVINIO TRANSPORTO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A27(1)-2653 „Dėl keleivinio transporto komisijos“ 

Komisijos pirmininkas - Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Komisijos pirmininko pavaduotojas - Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Komisijos sekretorius - Pavel Tondrik, Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistas
Komisijos nariai:

- K. Repečkienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė
- L. Lipnicka, Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas
- D. Voitiukevič, Švietimo skyriaus vyr. specialistė
- atitinkamos seniūnijos, per kurios teritoriją važiuoja autobusai, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo

 

2019 m. spalio 16 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo A27(1)-2762 redakcija

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-151

Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-151

Komisijos pirmininkas - Jonas Vasiliauskas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys
Komisijos pirmininko pavaduotojas - Anton Feliks Stankevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys
Komisijos sekretorė - Justina Olechnovič, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Marliena Paškovska, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė
- Violeta Jankauskienė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė;
Tairas Kuznecovas, Nemėžio musulmonų sunitų religinės bendruomenės pirmininkas;

- Renata Černiak, Juodšilių bendruomenės narė.

 

2020 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-270 redakcija

Komisijos sprendimai


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI JŲ RIBOMS PAKEISTI KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. A27(1)-1883

Komisijos pirmininkas

- Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Komisijos sekretorė - Česlava Apolevič, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

Slavomir Moroz, Teisės skyriaus vyr. specialistas;
- Helena Varnienė, Kalvelių seniūnijos vyr. specialistė;
- Božena Petkevič, Buhalterinės apskaitos vyr. specialistė;
- Sigitas Mikėnas, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus gyvosios gamtos inspekcijos viršininkas;
- Arnold Petrovič, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistas;
- Tadeuš Aliancevič, Sužionių seniūnijos seniūnas;
- Gražina Kuliešienė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio Sužionių girininkijos girininkė;
- Algis Petrauskas, Lietuvos medžiotojų konfederacijos valdybos pirmininkas;
- Tomas Kantaravičius, Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybos Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyr. specialistas;
- Ramūnas Leonavičius, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio miško išteklių specialistas;
- Raimondas Ribačiauskas, Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ prezidentas;
- Ignas Nauburaitis, Lietuvos miško savininkų asociacijos atstovas;
- Gytis Salys, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistas;
- Andžej Adomaitis, Maišiagalos seniūnijos seniūnas;
- Valerija Stakauskaitė, Nemenčinės seniūnijos seniūnė;
- Josif Šatkevič, Rudaminos seniūnijos seniūnas;
- Deimantė Norgailaitė, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė;
- Vytas Mazuronis, Vilniaus medžiotojų draugijos valdybos pirmininkas.

 

2021 m. rugpjūčio 13 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-2017 redakcija
2021 m. spalio 13 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-2622 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LAISVĖJE GYVENANČIŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS, NAMINIAMS GYVŪNAMS IR MIŠKUI BEI PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO FINANSINIO RĖMIMO APSKAIČIAVIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A27(1)-284

Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A27(1)-921

Komisijos pirmininkė - Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja
2019 m. birželio 6 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1406 redakcija
Komisijos nariai:

 - Helena Varnienė, komisijos pirmininko pavaduotoja, Kalvelių seniūnijos vyr. specialistė;
- Tadeuš Aliancevič, Sužionių seniūnijos seniūnas;
- Božena Petkevič, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė;
- Birutė Polikevičienė, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė;
- Slavomir Moroz, Teisės skyriaus vyr. specialistas;
- Sigitas Aleksa, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus rajono inspekcijos viršininkas;
- Stefan Semaško, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio  Magūnų girininkijos girininkas;
- Vytas Mazuronis, Vilniaus medžiotojų draugijos valdybos pirmininkas;
- Česlava Apolevič, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė;
- Tadeuš Ulanovskij, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio miško auginimo specialistas;
- Deimantė Norgailaitė, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė;
- atitinkamos Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijos seniūnas.
- Algis Petrauskas, Lietuvos medžiotojų konfederacijos valdybos pirmininkas.

2019 m. kovo 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-754 redakcija
2020 m. gegužės 21 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1172 redakcija
2021 m. sausio 7 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-30 redakcija

2021 m. rugpjūčio 4 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1902 redakcoja


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
SAUGAUS EISMO KOMISIJA

Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-2348

Komisijos pirmininkas - Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Pirmininko pavaduotojas  - Sigitas Kūjalis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas
Sekretorė  - Elžbieta Bortkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė
Komisijos nariai:

- Bogdan Antonovič, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus viršininkas;
- Gediminas Tijūnėlis, VĮ „Kelių priežiūra“ Vilniaus kelių tarnybos vadovas;
- Kšištof Subatovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
- Gediminas Janavičius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
- Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;
- Rita Daugevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
- Konrad Michalkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
- Sofija Saldė, Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė;
- Seniūnijų seniūnai pagal darbotvarkės klausimus


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
KELIO ŽENKLŲ, GREITĮ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ IR UŽTVARŲ ĮRENGIMO
DARBO GRUPĖ

Sudaryta Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A27(1)-3453
Darbo grupės reglamentas ir aprašas patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-350

Darbo grupės pirmininkas - Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Pirmininko pavaduotojas - Andžej Mariuš Sedlicki, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas
Sekretorius

- Ieva Jakubėnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistė

Komisijos nariai:

- Sigitas Kūjalis – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas;
- Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnas.

 

2011 m. gruodžio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-3453 redakcija
2018 m. gegužės 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1247 redakcija
2019 m. gegužės 13 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1155 redakcija
2021 m. rugpjūčio 10 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1972 redakcija

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono administracijos direktoriaus  2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A27(1)-2148
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A27(1)-2148

Viešo aukciono vedėja - Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Viešo aukciono protokoluotoja - Halina Petrucin, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Krystyna Siniavskaja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė;
- Valentina Kundinovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Danuta Blaževič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė

 
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T3-432
Komisijos nuostatai
patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T3-432

Komisijos pirmininkas  - Rima Miseliūnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Galina Dunovskaja, Vilniaus rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;
- Valentina Kundinovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Rasa Jasaitė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;
- Ivona Urbanovič, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro socialinė darbuotoja, atlieka komisijos pirmininko pareigas jo nesant.

 

2021 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės sprendimo T3-241 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIAFUNKCIŲ KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T3-60

Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T3-415

Komisijos pirmininkė

- Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Komisijos pirmininkės pavaduotoja  - Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja 
Komisijos sekretorė  - Gražina Golubovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Janina Šakevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
- Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguotas atstovas

 

 2019 m. lapkričio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo T3-415 redakcija


 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A27(1)-446
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A27(1)-446

Komisijos pirmininkas

- Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Komisijos pirmininko pavaduotoja 

- Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja 

Komisijos sekretorius

- Karol Pacyna, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistas;

Komisijos nariai:

- Danuta Petrikienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresn. specialistė;
- Marijan Kačanovski, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos direktorius.

 

KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ KOMISIJA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-569
Komisijos darbo reglamentas 
patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-569

Komisijos pirmininkas

Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė

Komisijos sekretorius

Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas

Komisijos nariai

- Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
- Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas;
- Evelina Jurcevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė;
- Atitinkamos seniūnijos seniūnas.

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymas  A27(1)-3196  „Dėl komisijos sudėties pakeitimo“


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T3-125


Komisijos nariai

- Julia Blaževičiūtė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė;
- Lukas Gudelis, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas;
- Paulina Mackevič, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė;
- Estela Marcinkevičiūtė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas;
- Olivia Voinič, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas;
- Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
- Marliena Paškovska, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;
- Edita Klimaševskaja, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;
- Justyna Greitiun, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;
- Agata Grigorovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

2019 m. lapkričio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-416 redakcija
2021 m. gruodžio 17 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-351 redakcija


ŽALOS, ATSIRADUSIOS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ KELIŲ IR ŽELDINIŲ, ATLYGINIMO KOMISIJA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. A27(1)-1554 
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. A27(1)-1554 


Komisijos pirmininkas

- Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Jurijus Jelinskis)

Komisijos sekretorius

- Andžej Mariuš Sedlicki, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Ugnė Budginaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausioji specialistė) – kai sprendžiamas klausimas dėl žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių, atlyginimo;
- Valerija Kerulis-Drozdovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė – kai sprendžiamas klausimas dėl žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių želdinių, atlyginimo;

Komisijos nariai

- Agata Slančevskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
- Sigitas Kūjalis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas. 


UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A27(1)-402
Komisijos darbo reglamentas


Komisijos pirmininkas
Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Komisijos sekretorė

Krystyna Siniavskaja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė

Komisijos nariai

- Elena Kačanovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Teresa Strižen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė.


KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJA

Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T3-133

Komisijos vadovė
Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Komisijos vadovo pavaduotoja Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Komisijos sekretorė Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja
Komisijos nariai

- Rita Daugevičienė- Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
- Darius Rackevičius – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus viršininkas, laikinai atliekantis Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus viršininko funkcijas;
- Neringa Karaliūtė – Bilinskienė, Vilniaus teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė;

- Jurijus Koreivo,  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
- Natalija Kurčinskaja,  Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Rugilė Butkevičiūtė);
- Angelė Lazauskienė,  Vilniaus arkivyspupijos „Caritas“ Pagalbos nukentėjusiems nuo smurto programos vadovė (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Rita Augutienė);
- Ramūnas Rakauskas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas;
- Jonas Selilionis, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras;
- Janina Šokaitienė, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro vyresnioji socialinė darbuotoja;
- Božena Tyčino,  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-480 redakcija


VILNIAUS RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T3-168

Atnaujintas Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T3-156

Komisijos pirmininkas - Vilniaus rajono savivaldybės meras
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Komisijos nariai: - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: verslas, teritorijos planavimas);
- Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: ekonominė plėtra);
- Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: kaimas, vietinis ūkis ir teritorijos planavimas);
- Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: sveikatos ir socialiniai klausimai);
- Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: švietimas, kultūra, sportas ir jaunimo klausimai);
- Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas.
  2012 m. gegužės 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-194 redakcija


VILNIAUS RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T3-168

Komisijos pirmininkas - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Koordinatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjas
Komisijos nariai:

- Biudžeto planavimo skyriaus vedėjas;
- Švietimo skyriaus vedėjas;
- Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas;
- Statybos skyriaus vedėjas;
- Vietinio ūkio skyriaus vedėjas;
- Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjas;
- Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

  2012 m. gegužės 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-194 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS SKLYPŲ TVARKYMO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė
- Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė. Komisijos pirmininkui negalint dalyvauti posėdyje, posėdžiui pirmininkauja Andželika Komarovska, jos nesant - Audronė Ercmonaitė
Komisijos sekretorė - Alicija Chalkovskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai

- Andželika Komarovska, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja

 

- Audronė Ercmonaitė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

- Irina Revko, Architektūros ir teritorijų planavimo vyr. specialistė

 

- Ivona Marcinkevič, Architektūros ir teritorijų planavimo vyr. specialistė

Kviestiniai nariai

- Teisės skyriaus atstovas

 

- Statybos skyriaus atstovas gatvių ir kelių projektavimo ir statybos klausimais

 

- Žemės ūkio skyriaus atstovas, atsakingas už melioraciją

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės direktoriaus įsakymas Nr. A27(1)-2419

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VERTINIMO KOMISIJA DĖL MOKYKLŲ PASIRENGIMO MOKYTI MOKINIUS NUOTOLINIU BŪDU
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. A27(1)-358

Komisijos pirmininkė - Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Komisijos nariai:

- Alicija Balcevič, Švietimo skyriaus vyr. specialistė;
- Božena Šarandina, Švietimo skyriaus vyr. specialistė;
- Genovaitė Karvelienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė;
- Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė;
- Jaroslav Suboč, Švietimo skyriaus vyr. specialistas;
- Nijola Ragucka, Švietimo skyriaus vyr. specialistė;
- Dariuš Lyskoit, Ūkio skyriaus informacinių sistemų vyresn. specialistas.

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO KOMANDA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A27(1)-360

Komisijos pirmininkė - Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Komisijos nariai:

- Nijolia Ragucka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, UTA koordinatorė;
- Giedrė Vaičiūnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
- Daiva Losinskienė, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktorė;
- Jurga Stankevičienė Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
- Veslava Voinič, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos direktorė;
- Lilija Gajevska, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
- Igoris Voiniušas, Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas;
- Algimantas Baranauskas, Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos direktorius;
- Inesa Korvel, Vilniaus r.  Šumsko pagrindinės mokyklos direktorė;
- Ona Bevainienė, Vilniaus rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,  Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė;
- Inesa Rusecka, Vilniaus rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r.  Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė;
- Lilija Ukrainec, Vilniaus rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos rusų kalbos mokytoja ekspertė;
- Edita Klimaševskaja, Vilniaus rajono lenkų kalbos  mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos lenkų kalbos mokytoja metodininkė;
- Jolanta Dudutienė, Vilniaus rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
- Lilia Spiridovič, Vilniaus rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r. Kyviškių  pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė;
- Irena Babinska, Vilniaus rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos  chemijos mokytoja ekspertė;
- Miroslav Paketur, Vilniaus rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas ekspertas;
- Danuta Golnis, Vilniaus rajono fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos  fizikos mokytoja ekspertė;
- Regina Komar, Vilniaus rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r.  Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė;
- Liusia Lapševič, Vilniaus rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r.  Sudervės Mariano Zdziechovskio  pagrindinės mokyklos istorijos  mokytoja metodininkė;
- Lina Jaskevičienė, Vilniaus rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio narė, Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė;
- Svetlana Voytkevich, Vilniaus rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,  Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos dailės mokytoja metodininkė;
- Zbignev Sinkevič, Vilniaus rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;
- Honorata Feklistova, Vilniaus rajono pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos pradinio ugdymo  mokytoja  metodininkė;
- Jūratė Savičienė, Vilniaus rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Vilniaus r.  Rudaminos „Ryto“ gimnazijos technologijų mokytoja ekspertė.

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ STOVYKLŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A27(1)-1603
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A27(1)-1603

Komisijos pirmininkė - Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Sekretorė - Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybėss administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Komisijos nariai:

- Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja
- Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Tarpintitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
- Božena Tyčino, Vilniaus rajono savivaldybėss administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
- Ivona Stasilovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyriausioji specialistė
- Aneta Subotovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyriausioji specialistė
- Jelena Rynkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T3-219
Darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T3-219

Komisijos pirmininkas - Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Komisijos nariai:

- Elvyra Lepilova, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė
- Violeta Dapkevičienė, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos direktorė
- Tadeuš Grigorovič, Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos direktorius
- Janina Soltanovičienė, Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos direktorė

komisijos pirmininko funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, vykdo Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A27(1)-1591
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A27(1)-18

Komisijos pirmininkė - Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Sekretorė - Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybėss administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Komisijos nariai:

- Božena Tyčino, Vilniaus rajono savivaldybėss administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
- Jurij Krupičevič, Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos direktorius
- Marjan Kačanovski, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos direktorius
- Virginija Giedraitytė, Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio direktoriaus pavaduotoja
- Renata Krasovska, Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

 

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1706 redakcija

 

2020 m. sausio 9 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-37 redakcija

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. Nr. A27(1)-1054
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. Nr. A27(1)-1054

Komisijos pirmininkė  - Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Sekretorė - Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja;
- Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradabiavimo koordinatorė;
- Božena Tyčino, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė.


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A27(1)-421 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės sporto projektų vertinimo Komisijos sudarymo ir šios komisijos Darbo reglamento patvirtinimo“ atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T3-431 patvirtintu „Dėl sporto projektų finansavimo iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“

Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A27(1)-421

Komisijos pirmininkas  - Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja
Sekretorius - Karol Pacyna, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistas
Komisijos nariai:

- Danuta Petrikienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė;
- Marijan Kačanovski, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos direktorius;

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ BENDRUOMENĖMS REMTI LĖŠŲ SKYRIMO KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A27(1)-787

Komisijos pirmininkė                            - Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė
Komisijos nariai: 

- Elina Dovgerd, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistė
- Janina Šakevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas
-Rita Daugevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistė


 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TRANZITINIŲ KELIŲ IR GATVIŲ, ESANČIŲ SODININKŲ BENDRIJŲ TERITORIJOJE, ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A27(1)-194
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A27(1)-194

Komisijos pirmininkė - Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė
Komisijos sekretorius - Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas
Komisijos nariai:

- Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
- Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Renata Kozlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė;
- atitinkamos seniūnijos seniūnas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MOBILIZACIJOS VALDYMO GRUPĖ
Grupės nuostatai 
patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. A27(1)-415

Grupės koordinatorė - Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė
Grupės koordinatoriaus pavaduotojas - Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Grupės nariai:

- Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
- Tadeuš Černiavskij, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas civilinės ir darbo saugos darbui, laikinai vykdantis specialisto mobilizacijai funkcijas;
- Renata Zelenkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja;
- Valentina Rudinskaja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja;
- Audrius Bulnis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas;
- Marina Symonovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja;
- Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja;
- Irena Ingelevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja;
- Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja;
- Miroslav Romanovski, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas;
- Jolanta Gulbinovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja;
- Aleksandr Liachovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;
- Tadeuš Buiko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;
- Mark Pilat, Lavoriškių seniūnijos seniūnas;
- Valerija Stakauskaitė, Nemenčinės seniūnijos seniūnė;
- Artur Komarovski, Nemenčinės miesto seniūnijos seniūnas;
- Juzef Šatkevič, Rudaminos seniūnijos seniūnas;
- Anžela Stankevič, Rukainių seniūnijos seniūnė;
- Miroslav Gajevsi, Zujūnų seniūnijos seniūnas;
- Vida Žvirblienė, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytoja, l. e. Savivaldybės gydytojo pareigas. 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivavldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A27(1)-770
Komisijos darbo reglamentas patviritntas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A27(1)-1818

Komisijos
pirmininkas
Aleksandr Liachovič, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Pirmininko
pavaduotojas
Audrius Bulnis, Teisės skyriaus vedėjas 
Sekretorius Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas, skiriamas skyriaus vedėjo pavedimu
Nariai

- Barbara Aliaševičienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė;
- Konrad Blaževič, Ūkio skyriaus vedėjas;
- Dorota Korvin – Piotrovska, Investicijų skyriaus vedėja;
- Michailas Kunickis, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, l. e. vedėjo pareigas.

Nesant Komisijos narių (jų atostogų, ligos, komandiruotės ir pan. metu) į komisijos sudėtį įtraukiami:  

vietoj:

 

A. Bulnio
B. Aliaševičienės
K. Blaževič
D. Korvin – Piotrovskos
M. Kunickio

  Valentina Kundinovič, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
  Valentina Kundinovič, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
  Bogdan Monkevič, Ūkio skyriaus vyr. specialistas;
 
  Miroslav Prokopovič, Investicijų skyriaus vyr. specialistas;
  Jurijus Jelinskis, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21  d. įsakymu Nr. A27(1)-2396 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21  d. įsakymu Nr. A27(1)-2396 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.

Komisijos
pirmininkė
Liucina Kotlovska, administracijos direktorė
Pirmininko
pavaduotoja
Valentina Kundinovič, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja
Sekretorius Julija Vaškevičienė, Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė
Nariai

- Kristina Malinovska, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja;
- Elena Kačanovskienė, Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Olia Lukaševič, Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymo Nr A27(1)-351 redakcija

 

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-637 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.
Komisijos nuostatai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-637 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Komisijos
pirmininkė

                   
Irena Ingelevič, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja
Pirmininko
pavaduotojas
Vladimir Kozlovskij, Statybos skyriaus vyr. specialistas
 Nariai - Irena Bisliuk, Statybos skyriaus vyr. specialistė;
- Tatjana Mišančiukova, Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė;
- Valdemar Bagdanovič, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  deleguotas Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovas. 


Grįžti
Shadow up