kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas

Vasario 26 d. Tarybos posėdyje buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas, kuris siekia 111 mln. eurų ir yra 2% didesnis negu praeitais metais.


Planuojant 2021 metų biudžetą pavyko išlaikyti finansinį tvarumą

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų dalį, yra gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis. 2021 m. patvirtinta GPM dalis sudaro 48,19 proc. (2020 m. – 46,21 proc.). Nors GPM procentinė dalis didėja, suminė išraiška mažėja 6 mln. 224 tūkst. Eur. Įstatymu nustatytas savivaldybei prognozuojamų pajamų dydis – 66 mln. 83 tūkst. Eur, palyginti su 2020 m. mažėja 342 tūkst. Eur. GPM dalis procentais tenkanti Vilniaus rajono savivaldybei sudaro 82,98 proc., likusi dalis perskirstoma kitoms savivaldybėms. Visos 2021 m. savivaldybės planuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudaro 70 mln. 46 tūkst. Eur, palyginti su 2020 m. mažėja 123 tūkst. Eur.

Iš viso 2021 metais planuojama surinkti 106 mln. 62,1 tūkst. Eur pajamų, palyginus su 2020 m. pajamų planu augimas sudaro 5 mln. 381,9 tūkst. Eur arba 5,35 proc. Praėjusių metų lėšų likutį sudaro 4 mln. 181,9 tūkst. Eur.

Praeitais metais dėl visą pasaulį sukausčiusios pandemijos į savivaldybės biudžetą nesurinkta 2 mln. 301,7 tūkst. Eur (GPM pajamų planas 66 mln. 425 tūkst. Eur, surinkta 64 mln. 123,3 tūkst. Eur).

2021 metų savivaldybės biudžeto asignavimai sudaro 111 mln. 4,8 tūkst. Eur. Nors šių metų biudžetas yra šiek tiek didesnis negu praeitų ir didėja asignavimai iš valstybės biudžeto, tačiau 2021 m. asignavimai savarankiškosioms funkcijoms mažėja 5 proc. palyginus su 2020 m. Didėja ir išlaidos: dėl darbo užmokesčio augimo, dėl paslaugų ir prekių kainų padidėjimo ir kitų poreikių. Prognozuojama, kad dėl pandemijos šiemet biudžetas bus sunkiai renkamas, todėl gauti viršplaninių lėšų dėl įvairių mokesčių nesitikima. Metų eigoje biudžetą papildys dotacijos iš valstybės ir Europos Sąjungos.

„Nepaisant sunkumų, 2021 metų biudžetą pavyko subalansuoti ir suplanuoti taip, kad būtų išlaikytas finansinis tvarumas. Dabar svarbu susitelki ir atsakingai bei racionaliai įgyvendinti suplanuotus darbus atsižvelgiant į turimą finansavimą, kad atliktais darbais džiaugtųsi vis daugiau Vilniaus rajono gyventojų“, – sakė Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Marina Symonovič.


Kaip ir kasmet didesnis dėmesys švietimui bei saugiai ir švariai gyvenamai aplinkai

Biudžeto asignavimai paskirstyti 8 programoms vykdyti. Didžiausia biudžeto dalis skirta švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai – 47,08 proc. arba 52 mln. 264 tūkst. Eur. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai atitenka 15,7 proc. viso biudžeto (16 mln. 727 tūkst. Eur), socialinės atskirties mažinimo programai – 12,73 proc. (14 mln. 127 tūkst. Eur). Taip pat 4,25 proc. padidėjo asignavimai seniūnijoms, daugiausia saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai įgyvendinti.

2021 metams pritraukiant Europos Sąjungos ir valstybės paramos lėšas, investiciniams projektams vykdyti savivaldybė numato prisidėti 8 mln. 167 tūkst. Eur (iš jų 760,8 tūkst. Eur – skolintomis lėšomis).

 
Shadow up