kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Artimiausiu metu Kuosinės socialinės globos namai pasitiks pirmuosius Vilniaus rajono gyventojus

2020 m. spalį oficialiai visuomenei pristatyti Didžiosios Kuosinės kaime įsikūrę socialinės globos namai grįžta su džiugiomis naujienomis. Gavus visas reikalingas ir būtinas licencijas bei leidimus socialinės globos senyvo amžiaus asmenims paslaugoms teikti, jau nuo kitos savaitės pradžios paslaugas gaus pirmieji Vilniaus rajono gyventojai.


Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama padidinti socialinės globos galimybę senyvo amžiaus žmonėms, kuriems ypač reikia pagalbos, įgyvendino projektą „Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“. Bendra projekto vertė siekia 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 597 tūkst. Eur, virš 403 tūkst. Eur skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. 

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.


Moderni ir jauki vieta, visokeriopai pritaikyta oriam ir visaverčiam gyvenimui

Kuosinės socialinės globos namai (Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r.) – tai stacionari įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, esant galimybei ir asmenims, kuriems dėl Alzheimerio, Parkinsono ligos ar senatvinės demencijos būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Kuosinės socialinės globos namuose sudarytos sąlygos asmens privatumui išsaugoti. Dviejų aukštų moderniai įrengtame pastate įrengta 15 dviviečių ir vienviečių gyvenamųjų kambarių. Kiekviename gyvenamajame kambaryje įrengti televizoriai, kambariai turi privačias sanitarines patalpas, kuriuose įrengti praustuvai, WC ir dušai. Kiekviename kambaryje ir  sanitariniame mazge įrengta personalo iškvietimo sistema. Gyventojai, pagal poreikį ir bet kuriuo paros metu, gali išsikviesti specialistus. Iš viso įstaigoje galės gyventi 25 asmenys.

Be gyvenamųjų kambarių įrengtas gydytojo, slaugytojų ir procedūrinis kabinetai, 2 virtuvėlės, valgomasis, užimtumo ir poilsio organizavimo patalpos bei privačių susitikimų kambarys, kuriame senoliai galės susitikti ir pabūti su juos lankančiais artimaisiais. Čia taip pat įrengta nedidelė koplytėlė, kur galima pabūti vienumoje arba melstis grupelėje su bendraminčiais. Planuojama įrengti ir kineziterapijos kambarį.

Pirmame ir antrame pastato aukštuose įrengtos erdvios terasos. Į globos namų patalpas nevaržomai galės patekti negalią turintys asmenys, kadangi įrengtas pritaikytas liftas ir pandusas. Globos namai įsigijo ir mikroautobusą su moderniu keltuvu, pritaikytu negalią turinčių asmenų poreikiams.

Kuosinės socialinės globos namų privalumas yra tai, kad erdvi, šiuolaikiška socialinė įstaiga yra įsikūrusi itin ramioje ir gamtos apsuptyje esančioje vietoje. Atokiau nuo miesto šurmulio senjorai galės mėgautis gamtos ramybe. Erdvus kiemas, pėsčiųjų takai ir įrengti suoliukai kvies gyventojus praleisti laiką lauke ir pasimėgauti gamta.


Teikiamų paslaugų prieinamumas ir įvairovė

Siekiant suteikti socialinę globą asmenims, kurie negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas, Globos namuose bus teikiamos tiek ilgalaikės, tiek trumpalaikės socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, maitinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmens higienos ir kitos pagalbos paslaugos. Taip pat bus teikiamos psichologinės paslaugos, asmens sveikatos priežiūros paslaugos – bendrosios praktikos slauga, organizuojamas turiningas laisvalaikio leidimas, sielovada. Paslaugas teiks kvalifikuoti specialistai, kurie turi socialinio darbo, sveikatos priežiūros, psichologinių bei medicininių žinių.

Dėmesys bus skiriamas ir kasdieniam valgiaraščio sudarymui bei sveikam ir visaverčiam gyventojų maitinimuisi. Maitinimosi paslaugos bus organizuojamos atsižvelgiant į gyventojo maitinimosi įpročius, kramtymo ir rijimo galimybes, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas.


Kur kreiptis, norint gauti globos namuose teikiamas paslaugas?

Asmenys, norintys gauti Kuosinės socialinės globos namuose teikiamas socialines paslaugas, turėtų kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją (Vilniaus rajono seniūnijų kontaktai skelbiami savivaldybės internetinės svetainės vrsa.lt rubrikoje „Struktūra ir kontaktai“), užpildyti prašymą paslaugoms gauti ir pateikti būtinus dokumentus:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);
- neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
- darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;*
- pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ar specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;*
- pažymas apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas;*
- teismo nutartį dėl globos ar rūpybos nustatymo arba įgaliojimą (jei dėl paslaugų kreipiasi kitas suinteresuotas asmuo, turintis įgaliojimą ar teismo sprendimą);
- sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a) su rekomendacija.

*Asmeniui nereikia pateikti duomenis pagrindžiančių dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

 

Mokėjimo už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Suaugusio asmens su negalia mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą dydis yra 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą padengti.


Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel.: +370 687 73 781 arba el. paštu kuosinesnamai@gmail.com.


Kviečiame naudotis Kuosinės socialinės globos namų teikiamomis paslaugomis!


Shadow up