kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lietuvių kalbos dienų renginiai Vilniaus rajono švietimo įstaigose

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, kaip ir kasmet, tradiciškai rengiami Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai. Atsižvelgdami į pandeminę situaciją, 2022 m. Lietuvių kalbos dienų renginiai šiemet organizuojami vasario–gegužės mėn. Kviečiame susipažinti, kaip švietimo įstaigos kūrybingai mini Lietuvių kalbos dienas.


Vertybės – kaip karoliai

Kovo mėnesį minimos dvi Lietuvai ir jos kultūrai svarbios datos – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena bei Knygnešio diena. Jaunam žmogui, nepatyrusiam nelaisvės, priespaudos ir kasdien laikančiam rankose lietuvišką knygą, dažnai sunku suvokti tų dienų reikšmę, todėl svarbu kalbėtis, šviesti, priartinti istoriją.  

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje, minint šias datas, per lietuvių kalbos pamokas buvo kuriami knygų skirtukai, mąstoma ir kalbama apie laisvės svarbą,  knygos vertę.  Šios veiklos mielai ėmėsi 5-8, I gimnazijos klasių mokiniai. Naudodami įvairiausias technikas, pasikliaudami savo fantazija, sukūrė daugybę originalių, spalvingų skirtukų – čia atrandame Lietuvos simbolių, senovės ženklų, tautinių juostų raštų bei  paprastą ir gražų vaikišką pasaulį.  Pasigrožėti  ir pasidžiaugti mokinių darbais galima mokyklos bibliotekoje surengtoje  parodoje. Tai dar viena proga užeiti į biblioteką ir neišeiti tuščiomis rankomis. Vertybės formuojamos po trupinėlį, veriamos kaip karoliai. Vaikams į rankas įduotas dar vienas karoliukas, kurį jie, tikime, turės visados su savimi.

  Šumsko mokyklos lietuvių kalbos dienos  

Nuo vasario 11 d. iki kovo 10 d. Vilniaus r. Šumsko pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvių kalbos dienos. Buvo organizuotos įvairios veiklos, skatinančios domėtis lietuvių kalba, gimtąja šalimi, iškiliausiomis Lietuvos asmenybėmis. 

Pradinių klasių mokiniai  skaitė, žiūrėjo ir vaidino pasakas, kūrė iliustracijas.  Mokiniai rinko ir užrašė gražiausius lietuviškus žodžius, sukūrė gražiausių lietuviškų žodžių puokštę. 

Vyresnių klasių mokiniai dalyvavo tarpdalykiniame projekte „Pažink Lietuvą“, vyko teminė pamoka „Lietuviškos knygos kelias“. 

5-10 klasių mokiniai rašė dailyraštį, skirtą  Pranciškaus  Skorinos metams paminėti. 

5-9 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Atrask Lietuvą“ Valstybės pažinimo centre. 

Vyko Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimai. 

Organizuota virtuali nuotraukų paroda „Keliauju po Lietuvą“. 

Džiugu, kad mokiniai noriai ir aktyviai įsitraukė į jiems pasiūlytas veiklas! 

 

 


 

Švenčiame Lietuvos gimtadienį!

Tradiciškai Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios vyko lietuvių kalbos dienų renginiai. Mokiniai aktyviai dalyvavo meninio skaitymo konkurse, dalyvavo projekte „Mūsų širdelės plaka Lietuvai“, mažieji surengė parodėlę „Geltona, žalia ir raudona“, vyresnieji piešė Lietuvos vardą, miklino ranką dailyraščio konkurse ir suko galvas viktorinoje „Aš tikrai myliu Lietuvą“.

Lietuvių kalbos dienas vainikavo 2022 m. kovo 10 d. vykęs renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, kurio metu buvo paminėta Kovo 11-oji, pasidžiaugta mokinių pasiekimais ir apdovanoti gražiausiai rašantys, deklamuojantys, dainuojantys, piešiantys ir pažįstantys Lietuvą mokiniai.

Šiais metais Lietuvos gimtadienio šventimas skyrėsi nuo ankstesnių, nes visa mokyklos bendruomenė vieningai tylos minute pagerbė žuvusius Ukrainos žmones, prisijungdami prie Ukrainos palaikymo iniciatyvos #Šloveukrainaiir pilietinės  iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“ supynė laisvės apyrankę ir subūrė vientisą mokinių ir mokytojų žiedą.


 

Lietuvių kalbos dienos Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje

Vasario – kovo mėn. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje vyko „Lietuvių kalbos dienos“, į kurių veiklas buvo įtraukti vaikai nuo ikimokyklinio ugdymo grupės iki vyresniųjų dešimtokų. 

Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų darbeliai dalyvavo tarptautinėse virtualiose kūrybinėse parodose ir kūrybinių darbų projektuose: „Lietuva – mano širdyje ir lūpose“, „Pasaulio Lietuva. Sujunkime Lietuvą“, „Padovanok gėlytę savo mylimai Tėvynei“, „Atvirukas Vilniui“, „Lietuva mano lange“. 

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos dailyraščio konkurse, rašė Ievos Simonaitytės kūrinio ištrauką. 

Vyresnių klasių mokiniai kūrė kryžiažodžius su sinonimais, antonimais ir mažybiniais žodžiais, dalyvavo haiku kūrimo konkurse „Man tai rūpi“, rašė rašinius „Jie gyvena tarp mūsų“ bei diktantus. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo „2021-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio“ rinkimuose. Mokyklos bendruomenė buvo apdovanota diplomais už pasiūlytą paprastą, bet svarbų žodį SKIEPAS, kurį komisija išrinko 2021-ųjų Metų žodžiu, ir  už taikliai pasiūlytą posakį GALIMYBIŲ PASAS, kuriam komisija skyrė II vietą. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus organizavo Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas ir portalas www.alfa.lt. 

Vyko Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimai. 

Mokyklos koridoriuje ir bibliotekoje parengti stendai „2022 – Ievos Simonaitytės metai“ ir „Ievai Simonaitytei – 125“. 

Organizuotas mokyklinis nuotraukų konkursas „Trispalvė mūsų aplinkoje“. Visa mokyklos bendruomenė galėjo siųsti nuotraukas su trispalve. Mokiniai siuntė savo trispalvių darbelių, pagamintų trispalvių tortų ir kitų skanėstų nuotraukas, tačiau originaliausią nuotrauką atsiuntė ir konkursą laimėjo priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinė, kuri gavo diplomą ir dovaną – bilietus visai šeimai į kino centrą Forum Cinemas. 

Visos lietuvių kalbos dienų veiklos buvo įdomios ir originalios. Dėkojame prie lietuvių kalbos veiklų prisijungusioms kitų dalykų mokytojoms ir mokyklos bibliotekininkei.

 

 


Lietuvių kalbos mokytojos
Erika Straigytė
Alina Grigelienė
Irena Mazailo

  Lietuvių kalbos dienos Vladislavo Sirokomlės muziejuje

Jau aštuntus metus nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios organizuojami Lietuvių kalbos dienų renginiai. Programa tęsiasi laikotarpiu tarp dviejų svarbių švenčių.

Bendradarbiaujant su Vilniaus r. Rukainių gimnazija, Vladislavo Sirokomlės muziejus suorganizavo paskaitą - „Kodėl svarbi lietuvybė?“

Mokiniai, padedami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, Lilijos Jeremejevos, Oksanos Aleknavičius ir Jevgenijos Jackevič, pristatė pranešimus apie iškilias lietuvių kilmės asmenybes, kurios paliko pėdsaką pasaulio istorijoje, moksle, literatūroje, mene ir ateities kartas nuteikia dideliems darbams. Muziejaus darbuotojai supažino su žymiais Lietuvos žmonėmis, kurių vardai puošia ne vieną pasaulio tašką.

Vienas iš valstybės simbolių yra jos vėliava. Renginio pabaigoje, minint Lietuvos vardo dieną, Vladislavo Sirokomlės muziejus Rukainių gimnazijos bendruomenei padovanojo Lietuvos trispalvę.

 

 

Vladislavo Sirokomlės muziejaus informacijaLietuvių kalbos dienos Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje

Kalba – didžiulis kiekvienos šalies turtas, kurį turime saugoti bei puoselėti. Šių metų vasario 22 d. ir kovo 2 d.  Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos septintokai bei devintokai nepalinko prie vadovėlių ir sąsiuvinių, bet mokėsi kitaip – netradiciškai! Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Nemėžio struktūrinio padalinio bibliotekininkė Česlava Šatkevič ir gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Asta Diržiuvienė organizavo smagią viktoriną „Patalpinkime savo širdyje vieną brangų žodį – Lietuva“, skirtą Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

Viktorina vyko Kahoot platformoje, mokiniai galėjo pasitikrinti, ką žino  apie Lietuvą, rašytojus, minti mįsles.

Klausimų buvo pačių įvairiausių! Kaip vadinasi pirmoji lietuviška knyga ir kas ją parašė? O kas sukūrė Lietuvos himną? Kokia medžiaga padarė revoliuciją knygų spausdinimo istorijoje? Mokiniams buvo užduota daugybė įvairių klausimų ir mįslių. Atsakius į visus klausimus, Kahoot programėlė parodė, kas iš žaidėjų atsakinėjo tiksliausiai ir greičiausiai. Laimėtojai gavo dovanėlių, kurias atsiuntė Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka.

Reikia tikėtis, kad buvo prisibelsta į kiekvieno vaiko širdutę ir kad šios užduotys paskatino mokinius didžiuotis savo kalba, susimąstyti apie jos svarbą bei puoselėjimą, sustiprino lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

   

 

 

Shadow up