kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas 2015 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkursas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia 2015 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkursą, kurio tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes vasaros atostogų metu.


Konkurso uždaviniai:

- skatinti vaikus ir jaunimą dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, šios veiklos įvairovę, saviraiškos poreikių tenkinimą;

-sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai vaikų ir jaunimo vasaros poilsio metu.

Programų paraiškas gali teikti Vilniaus rajono švietimo įstaigos, kurių steigėjas yra Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kultūros įstaigos, asociacijos ir kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo arba neformalioji veikla ir kurių veikloje dalyvauja ne mažiau 80 proc. Vilniaus rajono vaikų ar jaunimo. Programos teikiamos vaikų ir jaunimo socializacijai vasaros atostogų metu. Vienas Programos teikėjas gali pateikti vieną paraišką. Programų konkursui, kartu su užpildyta paraiška (1 priedas), pateikiamas preliminarus vaikų sąrašas, nurodant vardą, pavardę, amžių, klasę, mokyklą (pastabose pažymėti gaunančius nemokamą maitinimą).

Programų paraiškos priimamos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 417 kab.  iki 2015 m. balandžio 27 d. Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos.

Daugiau informacijos apie 2015 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkursą suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Purpurovič tel. (8 5) 210 96 84 arba el. paštu violeta.purpurovic@vrsa.lt

Įsakymas dėl 2015-2016 metų vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo

- 2015-2016 metų vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

- Prašymo forma

Socializacijos programų recenzavimo forma

Sutartis dėl vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimo

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programos veiklos ataskaita

Vaikų ir jaunimo socializacijos programos lėšų panaudojimo ataskaita

Shadow up