kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Piligriminė - pažintinė kelionė į Trakus

Gegužės 15 dieną Vilniaus rajono katalikų tikybos konkurso „Mano siela šlovina Viešpatį“ dalyviai bei jų mokytojai dalyvavo vienos dienos piligriminėje kelionėje į Trakus. Nors kelionės pradžioje dangų gaubė sunkūs debesys ir lijo, tačiau visi mokiniai buvo geros nuotaikos, nes kelionės tikslas – aplankyti stebuklais garsėjantį Trakų Dievo Motinos paveikslą.


Pirmas sustojimas – Senieji Trakai,  kur kunigaikščio Vytauto Didžiojo gimtinėje dabar stūkso Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas, o jame gyvena Šventojo Jono apaštalinės seserys. Vienuolyno  sesė iš Amerikos mus maloniai priėmė, papasakojo vienuolyno istoriją ir jį aprodė.

Kita kelionės vieta – Trakų  Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, čia dalyvavome Šv. Mišiose, kurias aukojo  Nemenčinės parapijos klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Šv. Mišių pabaigoje sukalbėjome Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą. Trakuose  visas savo intencijas sudėjome prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo.

Paskutinė kelionės vieta – Trakų pilis. Pasivaikščiojome po artimiausias vietoves, valgėme kibinus ir grožėjomės įspūdingu kraštovaizdžiu.

Grįžome praturtėję ir palaiminti, labiau sustiprinti tikėjimo.

Nuoširdžiai dėkojame tikybos mokytojui Andžejui Lukaševič už  prasmingą ir turiningą kelionę. Dėkojame Vilniaus rajono savivaldybei už nuostabios kelionės organizavimą ir finansavimą.

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos
tikybos mokytoja Gražina Gricevičienė

 

Shadow up