kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Turiningi mokslo metai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje įgyvendinant Erasmus+ projektą

Besibaigiant 2017-2018 m. m.  verta apžvelgti nuveiktus darbus. Įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL* Education“ šiais mokslo metais šeši Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos mokytojai vyko į mokymo(si) vizitus Čekijoje bei Slovakijoje (Short-term joint staff training events – Peractical training of non-language/language teachers for using CLIL method).


Vizitų metu mokytojai dalykininkai tobulino anglų kalbos kalbinius gebėjimus. Jiems buvo organizuoti praktiniai užsiėmimai, pateikta ready-to-use medžiaga naudinga tolimesniam darbui vedant integruotas dalyko ir užsienio kalbos pamokas (CLIL lessons). Susitikimo metu dalyviai iš Slovakijos, Ispanijos, Lietuvos dalinosi patirtimi bei iššūkiais vedant CLIL pamokas per pirmus dvejus projekto metus, ieškojo bendrų sprendimo būdų. Projekto koordinatorė apibendrindama diskusiją, pristatė pranešimą tema „Common Teachers mistakes using CLIL“. Grįžę mokytojai tikrai turėjo kuo pasidalinti su savo kolegomis gimnazijoje. Bene daugiausia įspūdžių jie turėjo po vestų  atvirų pamokų Základná škola Hradec Králové mokiniams naudojant projekto metu sukurtus pamokų planus.

Kalbų mokytojams susitikimo metu Základná škola s materskou školou F. J. Fugu (Vinné) pristatytos teorinių žinių, įgytos praktikos, įvairios ready-to-use medžiagos sinergijos galimybės. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai rengė improvizuotus pamokų planus naudodami pateiktus online išteklius. Mokytojų rengimo metodiniame centre (Prešov) lektoriai vedė teorinius bei praktinius užsiėmimus  (Extensive reading and CLIL; English and CLIL), taip pat lankėsi Základná škola sv. Cyrila a Metoda (Košice) mokykloje ir stebėjo CLIL pamokas.

Visi projekte dalyvaujantys gimnazijos mokytojai tobulino tiek bendrąsias, didaktines, tiek dalyko kompetencijas. Praktinius gebėjimus mūsų gimnazijos mokytojai parodo vesdami muzikos, istorijos, pasaulio pažinimo, geografijos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos pamokas taikydami CLIL metodą.

Birželio mėnesį gimnazijoje, baigiamajame projekto vadovų susitikime, laukiame svečių iš Ispanijos, Čekijos bei Slovakijos.

*CLIL – trumpinys anglų kalba (integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas).

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Sigita Šližauskaitė,
Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė bei projekto koordinatorė gimnazijoje

Shadow up