kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pikeliškių dvaro parko sutvarkymo projektas

Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau kryptingai dirba puoselėdama rajono gyvenviečių patrauklumą, siekdama gerinti ir kurti saugias, tvarkingas bei gražias erdves tiek vietos gyventojams, tiek atvykstantiems svečiams – 2016 m. liepos 1 d. Vilniaus rajono taryba pritarė projekto „Pikeliškių dvaro želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas“ įgyvendinimui.

Pikeliškių dvaro istorija siekia XVIII a. pradžią. Išlikę rūmai statyti XIX a. pradžioje. 1930 metais dvarą įsigijo Aleksandras ir Juzefas Pilsudskiai. Tai kultūros paveldo objektas. Dvaras nuo Vilniaus yra nutolęs apie 22 km atstumu, nuo Riešės – 5 km į šiaurę, apie 1 km į rytus nuo kelio Vilnius–Molėtai. Pikeliškių dvaro sodyba išsidėsčiusi šiaurinėje Pikeliškių (Zaleso) ežero pakrantėje.

Numatoma sutvarkyti dvaro parko želdinius, įrengti pėsčiųjų taką, sutvarkyti sodybos parko teritorijoje esančius vandens telkinius (Pikeliškių ežero pakrantę, dvaro parko kūdrą ir kanalą), įrengti poilsio vietas ir kitos funkcinės zonos.

Numatomas priemonių įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių poreikis – apie 290 tūkst. eurų, numatoma priemonių įgyvendinimo trukmė – apie 18-24 mėn.

Naujai suformuotos viešosios erdvės prisidės prie aktyvesnio rajono gyventojų ir svečių poilsio. Neabejotinai tai bus ir turistų traukos centru, kaip ir paklausia įvairių kultūrinių renginių vieta.

Kad atnaujintas Pikeliškių dvaro sodybos parkas taptų reprezentatyvia ir jaukia rajono gyventojų susibūrimo vieta, kad kiekvienas čia rastų sau veiklos – ar tai pailsėti, pasivaikščioti, ar aktyviau praleisti laiką, projekto įgyvendinimo metu nuolatos bus bendradarbiaujama ir tariamasi su visuomene.

Kviečiame susipažinti su Visuomenės dalyvavimo Pikeliškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkyme programa.

Pirmasis susitikimas su visuomene įvyko 2016 m. liepos 27 d. Riešės seniūnijoje.

Pasiūlymus programai galite teikti el. p. miroslav.prokopovic@vrsa.lt

2016-07-29


 

Kviečiame susipažinti su Pikeliškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo projektu


Vilniaus rajono savivaldybė siekdama puoselėti rajono gyvenviečių patrauklumą, gerinti ir kurti saugias, tvarkingas bei gražias erdves vykdo Vilniaus rajone esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą.

Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės administracija rengia projektą „Pikeliškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymas“, kurio metu bus sutvarkyti Pikeliškių dvaro sodybos parko želdynai ir vandens telkiniai, esantys kultūros paveldo teritorijoje.

Kraštovaizdžio tvarkymo tikslai: užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą bei palaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą Pikeliškių dvaro sodybos parko – kultūros paveldo objekto ir gamtinio karkaso teritorijoje.

Kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniai:

  • įgyvendinant kultūros paveldo objekto teritorijoje – Pikeliškių dvaro sodybos parke konkrečias kraštovaizdžio formavimo priemones, tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą ir didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą;
  • sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui;
  • ugdyti ekologinę savimonę plėtojant visuomenės suvokimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį.

Siekiant įgyvendinti Pikeliškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo uždavinius, numatomos šios konkrečios priemonės ir darbai:

  • menkavertės sausumos augalijos tvarkymas;
  • pėsčiųjų takų įrengimas;
  • dvaro parko kūdros tvarkymas (įskaitant perteklinės vandens augalijos šalinimą);
  • mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių įrengimas;
  • visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas.

Bendras planuojamos tvarkyti teritorijos plotas – 7 ha, numatomas priemonių įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių poreikis – apie 200 tūkst. Eur, numatoma priemonių įgyvendinimo trukmė – apie 18-24 mėn.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos ištekliu darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Su Pikeliškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo projekto esamos būklės analize kviečiame susipažinti čia.

Pasiūlymus arba pastabas prašome pateikti iki š. m. rugpjūčio 17 el. p. katazyna.juchnevic@vrsa.lt

Powrót
Shadow up