kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europos Sąjungos finansuojami projektai įgyvendinami Vilniaus rajone

 

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

„Atraskime regionų šaknis iš naujo“


 

Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa

- „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu

-  „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožo „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“ nuo 0,00 km iki 0,97 km infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas

- Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės Durpių g., Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.

Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Rudaminos kaime

- „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis“;

- „Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir  Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas“;

                                                           - „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“;

„Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas;

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“;

„Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone“;

„Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“;

- „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“;

- Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

- „Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“;

„Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ ;

- Pikeliškių ir Mozuriškių dvaro želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone;

- „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“;

„Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas“;

„Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

„Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“;

„Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“;

„Kompleksiška