kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak za ogrzewanie zapłacić mniej? Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina (uzupełnione)

Samorząd Rejonu Wileńskiego reaguje na gwałtowny wzrost cen na energię cieplną i, odpowiednio, wyższe rachunki dla mieszkańców, dlatego zachęca osoby i rodziny o niskich dochodach do korzystania z możliwości płacenia za ogrzewanie mniej. Rekompensaty za nieuzyskany przychód dla dostawców ciepła wypłaca z własnego budżetu Samorząd Rejonu Wileńskiego, co umożliwia mieszkańcom rejonu płacenia mniejszych rachunków.


Od 1 stycznia 2022 r. podwaja się kwota dochodu wspieranego przez państwo (DWP), stosowana do obliczenia rekompensaty za koszty ogrzewania. A więc mieszkańcom o niskich dochodach zostanie zwrócona większa część kosztów ogrzewania mieszkań, a więcej mieszkańców o niskich dochodach będą mieli prawo otrzymania tej rekompensaty.

Rekompensaty kosztów ogrzewania mieszkań są udzielane niezależnie od sposobu ogrzewania, tj. zarówno dla ogrzewających mieszkania scentralizowanie, jak i stosujących inne rodzaje paliw (drewno opałowe, węgiel, gaz, granulaty drzewne, trociny drzewne). Rekompensaty przysługują również osobom zadłużonym za ogrzewanie i wodę, ale ważne jest, aby została zawarta umowa z dostawcami na spłatę części długu, jeśli sąd nie nakazał spłaty długu. 

 

Dla sezonu grzewczego 2021-2022 do obliczenia rekompensaty za koszty ogrzewania i ciepłej wody stosuje się średnie ceny paliw (wraz z podatkiem VAT): drewno opałowe – 28,23 euro / metr sześcienny; drewno, trociny drzewne – 160 euro / t; brykiety z trocin drzewnych – 150 euro / t; torf – 70 euro / t; węgiel – 170 euro/t; gaz płynny – 710 euro / t.

Osobom, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w jednym mieszkaniu czy osobom wynajmującym mieszkania (każda powyżej 18. roku życia i dzieci w wieku od 16 do 18 lat) lub dla jednego mieszkańca przysługuje rekompensata, jeżeli spełnia co najmniej jeden z warunków określonych ustawie (czyt. tutaj).

W przypadku najemców, którzy chcą otrzymać rekompensaty, muszą oni zawrzeć pisemną umowę najmu z wynajmującym i zarejestrować ją w rejestrze publicznym. 

Ważne jest to, że w okresie kwarantanny i stanu wyjątkowego (oraz w terminie 6 miesięcy po ich odwołaniu), przy ubieganiu się o rekompensatę kosztów ogrzewania mieszkania, majątek nie jest brany pod uwagę.

Jest możliwość zwrotu kosztów ogrzewania za ostatnie 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Na przykład, jeśli chcesz otrzymać rekompensatę od grudnia, możesz złożyć wniosek zarówno w styczniu, jak i lutym.


Wysokość odszkodowania zależy od:

- dochodów (przy ich obliczaniu nie są brane pod uwagę świadczenia na dzieci, część dochodów za wykonywaną pracę, zasiłki dla bezrobotnych (w zależności od składu rodziny i liczby dzieci – od 20 do 40 proc.).

- użytecznej powierzchni mieszkania (do obliczenia rekompensaty stosowana jest norma powierzchni użytkowej: gdy miejsce zamieszkania deklaruje (wynajmuje mieszkanie) 1 osoba – 50 m2, gdy miejsce zamieszkania deklaruje rodzina: dla pierwszego członka rodziny – 38 m2; drugiego – 12 m2 ; trzeciego i każdego kolejnego – 10 m2).

Np. 3-osobowa rodzina o niskich dochodach otrzyma zwrot kosztów ogrzewania za powierzchnię użytkową nie większą niż 60 m2, 4-osobowa – nie większą niż 70 m2.

Za okres do 31 grudnia 2021 r. rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o rekompensatę za część podatku od ogrzewania, która przekracza 10 proc. różnicy między dochodem rodziny lub jednego mieszkańca a wielkością DWP (dochodu wspieranego przez państwo). Od dochodu rodziny „na rękę” jest odliczana kwota 1 DWP (128 euro), pomnożona przez liczbę członków rodziny, a od dochodu uzyskiwanego na mieszkańca miesięcznie odliczane jest 1,5 DWP (192 euro).

Np. dochód jednego mieszkańca stanowi emerytura w wysokości 440 euro, normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania – 50 m2.

440 euro – 192 (1,5 DWP) = 248 euro

248 euro x 10 proc. = 24,80 euro.

Za ogrzewanie 50 m2 osoba zapłaci maksymalnie 24,80 euro w zależności od dochodów. Pozostała część kosztów ogrzewania za standardową powierzchnię mieszkaniową byłaby zwrócona.

Od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy o niskich dochodach otrzymają rekompensatę za część kosztów ogrzewania, która przekracza 10 proc. różnicy między łącznym miesięcznym dochodem rodziny lub osoby a kwotami 2 DWP (258 euro) na każdego członka rodziny lub 3 DWP (387 euro) na jednego mieszkańca (od 2022-01-01 DWP wysokość - 129 euro).

Np. dochód jednego mieszkańca stanowi emerytura w wysokości 440 euro, normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 50 m2.

440 euro – 387 (3 VRP) = 53 euro

53 euro x 10 proc. = 5,30 euro.

Za ogrzewanie 50 m2 osoba zapłaci maksymalnie 5,30 euro w zależności od dochodów. Pozostała część kosztów ogrzewania będzie zwrócona przez Samorząd Rejonu Wileńskiego.

W sprawie rekompensaty kosztów ogrzewania mieszkańcy mogą zwrócić się do administracji gminy wg miejsca zamieszkania oraz za pośrednictwem strony www.spis.lt

Wstępnie oszacować swoje możliwości uzyskania zwrotu kosztów można tutaj: https://spis.lt/Skaiciuokles 

 


Wniosek o rekompensatę ogrzewania można złożyć:

 - sposobem elektronicznym za pośrednictwem systemu Informacyjnego wsparcia socjalnego dla rodziny (SPIS) www.spis.lt (instrukcje wideo dotyczące wypełniania i składania wniosków można obejrzeć na stronie https://www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos);

- wysyłając wnioski przez e-mail do specjalisty ds. pomocy społecznej starostwa należącego do deklarowanego miejsca zamieszkania (prześlij formularz zgłoszeniowy, podpisane i zeskanowane (sfotografowane) dokumenty). Kontakty starostw są publikowane na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego w dziale vrsa.lt;

 - telefonicznie, dzwoniąc do specjalisty ds. pracy socjalnej starostwa wg zadeklarowanego miejsca zamieszkania.

- po przybyciu do starostwa wg zadeklarowanego miejsca zamieszkania.

 

W przypadku dodatkowych pytań, konsultacje będą udzielane zdalnie przez st. specjalistkę Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolantę Abramczyk e-mail: jolanta.abramcik@vrsa.lt, tel. (8 5) 240 1595, st.  specjalistkę ds. świadczeń socjalnych Danutė Plaščinskienė, e-mail: danute.plascinskiene@vrsa.lt,  tel. (8 5) 275 0033. 

 

Foto ilustracyjne freepik.com

 

 

Shadow up