kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo poilsio paskirties pastato Vilkeliškių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl poilsio paskirties pastato Cintų g. 8B, Vilkeliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. Statinio naudojimo paskirtis: poilsio.


Projektiniu pasiūlymus parengė: UAB „MŽ PROJEKTAI“.

Projekto vadovas: Mindaugas Žvinys, Vilnius, Konstitucijos per. 4a, el. p. info.mzprojektai@gmail.commindaugas.zvinys@gmail.com, tel. +370 687 90987.

Statytojas: M.A.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 – 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-01-27 17:00 val.

Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aV4HwWtZI9D8qfzWRJzDnTi0TabrtK2OoKWSfHBz6GoY1%40thread.tacv2/1641572582212?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

 

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

 

 

 

 

Shadow up