kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pasveikino globėjus (rūpintojus)

 „Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė.
Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“.

IZ. 9,1; 9,5

Kartais neįprastu visiems laikotarpiu paprastas dėmesys leidžia pajusti bendruomeniškumą, sukelią šypseną ir leidžia susivokti, kad vieni kitus išpildome, kad abipusis palaikymas ir ryšys mus stiprina ir padrąsina.


Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro kolektyvas su vadovu Tomašu Pileckiu priešakyje saugiai, be tiesioginio kontakto, priešventiniu laikotarpiu prie visų 62-jų aptarnaujamos teritorijos globėjų (rūpintojų) ir jų globojamų (rūpimų) vaikų namų durų paliko simbolines Šv. Kalėdų dovanas, Centro direktorės Justinos Turbienės sveikinimą bei daug daug nuoširdžios šilumos ir sveikatos linkėjimų.

Jaukių ir nuoširdžių Šv. Kalėdų bei viltingų Naujųjų metų linkime visoms Lietuvos globėjų šeimoms.

 


 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras

 

 

 

 

Shadow up