kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursas 2018 metams

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ 4.1 punktu bei siekdama gerinti Vilniaus rajono neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, Vilniaus rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti.


Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Vilniaus rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos priimamos iki š. m. spalio 16 d., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais – iki 15.15) Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje (Rinktinės g. 50, Vilniuje), 103 kab.

Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje, 103 kab., telefonu (8 5) 275 2638 arba el. p. ana.jarmolovic@vrsa.lt.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus bei projekto paraiškos formą galite rasti čia.  

Shadow up