kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Šildymo išlaidų kompensacijos. Ką svarbu žinoti? (papildyta)

Įsibėgėjus šaltajam metų laikui, primename, kad nepasiturinčios šeimos (asmenys) gali kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Nuo 2022 m. sausio 1 d. dvigubėja valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, taikomas būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti. Taigi, nepasiturintiems gyventojams bus kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis, be to,  daugiau nepasiturinčių gyventojų įgis teisę gauti šią kompensaciją.


Būsto šildymo išlaidų kompensacijos teikiamos nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek  kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis, medienos granulėmis, medienos pjuvenomis). Kompensacijas gali gauti ir įsiskolinę už centralizuotą šildymą bei vandenį žmonės, tačiau svarbu, kad su  tiekėjais būtų sudaryta sutartis dėl dalies skolos apmokėjimo, jeigu teismas nėra priteisęs apmokėti skolą.

Kompensacijos mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

2021–2022 metų šildymo sezonui būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti taikomos vidutinės kuro kainos (su pridėtinės vertės mokesčiu): malkos – 28,23 Eur/kub. m; medžio, pjuvenų granulės – 160 Eur/t; medienos pjuvenų briketai – 150 Eur/t; durpės – 70 Eur/t; akmens anglys – 170 Eur/t; suskystintos naftos dujos – 710 Eur/t.

Būsto (gyvenamojo namo, buto ir kitų gyvenamosios paskirties patalpų) šildymo išlaidų kompensacijos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas).

Gyvenamąją vietą viename būste deklaravę arba būstą nuomojantys asmenys (kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bei vaikai nuo 16 iki 18 metų) arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 str. nurodytų sąlygų.

Tuo atveju, kai kompensacijas nori gauti būstą nuomojantys asmenys, jie turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

Pažymėtina, kad karantino ir ekstremalios situacijos metu (bei 6 mėnesius po jų atšaukimo) gyventojams kreipiantis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, jų turimas turtas nėra vertinamas.

Yra galimybė kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio. Pvz., kompensacijas pageidaujant gauti nuo gruodžio mėn., prašymą galima teikti ir sausio, ir vasario mėnesį.

Kompensacijų dydis priklauso nuo:

-  gaunamų pajamų dydžio;

Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, neįskaičiuojama ir dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

naudingojo būsto ploto. Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas: kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2, kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2;

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 3 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už ne didesnį nei 60 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą, 4 asmenų šeimai – ne už didesnį nei 70 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą.


Iki 2021 m. gruodžio 31 d.
nepasiturintiems gyventojams kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir VRP (Valstybės remiamų pajamų) dydžio. Iš šeimos gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį atimamas 1 VRP dydis (128 Eur), padaugintas iš šeimos narių skaičiaus, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 1,5 VRP dydžio (192 Eur).

Pvz., vieno gyvenančio asmens pajamos – pensija, 440 Eur, normatyvinis būsto naudingasis plotas – 50 m2.

440 Eur – 192 (1,5 VRP) = 248 Eur

248 Eur x 10 proc. = 24,80 Eur.

Tai reiškia, kad asmuo už normatyvinio būsto ploto (50 kvadratinių metrų) šildymą sumokėtų pagal savo pajamas ne daugiau kaip 24,80 Eur. Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už normatyvinį būsto plotą būtų kompensuojama.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. nepasiturintiems gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrų šeimos arba asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 VRP dydžių (258 Eur), kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui (nuo 2022-01-01 VRP yra 129 Eur). 

Pvz., vieno gyvenančio asmens pajamos – pensija, 440 Eur, normatyvinis būsto naudingasis plotas – 50 m2.

440 Eur – 387 (3 VRP) = 53 Eur

53 Eur x 10 proc. = 5,30 Eur.

Tai reiškia, kad asmuo už normatyvinio būsto ploto (50 kvadratinių metrų) šildymą sumokėtų pagal savo pajamas ne daugiau kaip 5,30 Eur. Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už normatyvinį būsto plotą būtų kompensuojama.

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle https://spis.lt/Skaiciuokles.

Prašymą dėl šildymo kompensacijų galima pateikti:

- el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt (video instrukcijas, kaip užpildyti ir pateikti prašymus, galima peržiūrėti https://www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos);

- siunčiant prašymus el. paštu pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priklausančios seniūnijos specialistui socialiniam darbui (atsiųsti prašymo formą, pasirašytus ir skenuotus (nufotografuotus) dokumentus). Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt -> Seniūnijos;

- telefonu, skambinant pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priklausančios seniūnijos specialistui socialiniam darbui.

- atvykus į seniūniją, priklausančią pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

Kilus papildomų klausimų konsultacijas nuotoliniu būdu suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Abramčik, el. p. jolanta.abramcik@vrsa.lt, tel. (8 5) 240 1595, vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė, el. p. danute.plascinskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 0033.

Nuotr. freepik.com

 

 

Shadow up