kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Bendorėlių 1-osios alėjos užliejimas ir Savivaldybės veiksmai sprendžiant gyventojams pavojingą situaciją

Kol viešoje erdvėje netyla kalbos dėl Bendorėlių 1-osios alėjos, esančios Bendorių k., Avižienių sen., užliejimo ir ieškoma priežasčių, kodėl kelias yra užliejamas, Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama išspręsti pavojingą situaciją, atsiradusią dėl kelio užliejimo, informuoja apie iki šiol atliktus veiksmus, palengvinančius gyventojams, specialiosioms tarnyboms ir visiems kitiems eismo dalyviams saugiai naudotis keliu. Suprantame gyventojų susirūpinimą ir tikimės, kad užliejimo priežastis artimiausiu metu bus pašalinta.


Situacija diskutuojama ir sprendžiama bendradarbiaujant su atsakingomis institucijomis

Bendorių k. gyventojai kreipdamiesi į Savivaldybę skundėsi, jog greta užpiltos Bendorėlių 1-osios al. anksčiau telkšojo vandens telkiniai. Pasak jų, Bendorėlių 1-ojoje al. prasidėjus statyboms, šie telkiniai buvo užkasti ir vanduo po kurio laiko užtvindė kelią. Patikrinus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinius, šis faktas pasitvirtino – sprendiniuose, taikomuose žemės sklypams, nurodyta esama kūdra, nustatytos jos apsaugos juostos.

Bendorėlių 1-oji al. nėra įtraukta į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, ši gatvė yra priskiriama vidaus keliams ir už vidaus kelių įrengimą ir priežiūrą yra atsakingi juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, kurių reikmėms naudojami šie keliai, šiuo atveju – įrengta asfaltbetonio danga priklauso Bendorėlių alėjos bendrijai ir UAB „Rosado“.

Tačiau Savivaldybės administracija, reaguodama į susiklosčiusią situaciją, dėl tarnybinės pagalbos kreipėsi į Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją.

Taip pat savivaldybės iniciatyva 2022 m. sausio 14 d. vyko susitikimas su valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovais dėl tolesnių veiksmų ir galimų paviršinio lietaus nuotekų tvarkymo valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 5214 Bukiškis–Maišiagala sprendimų.

Susitikimo metu buvo išsiaiškinta, jog prie Bendorėlių 1-osios al. esančių žemės sklypų savininkams sulyginus kūdrą ir pralaidą, esančią po Bendorėlių 1-ąja al., susikaupęs vanduo užliejo Bendorėlių 1-ąją al. ir sudarė pavojinga situacija gyventojams, specialiosioms tarnybos ir visiems kitiems eismo dalyviams. Atsižvelgdama į tai bei siekdama išspręsti Bendorėlių 1-osios alėjos užliejimo problemą, Vilniaus rajono savivaldybės administracija kreipėsi į žemės sklypų savininkus su prašymu atstatyti kūdrą ir pralaidą į pirminę padėtį. Manoma, kad atkūrus kūdrą ir pralaidą Bendorėlių 1-osios al. užliejimo problema būtų išspręsta iš esmės ir neterminuotam laikotarpiui.

Taip pat buvo nuspręsta, jog valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija peržiūrės paviršinio vandens surinkimo sistemą valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 5214 Bukiškis–Maišiagala.

 

Savivaldybės atlikti veiksmai sprendžiant gyventojų gerovei pavojingą problemą

Avižienių seniūnija, suprasdama gyventojų padėtį, organizavo ir vykdė susikaupusio vandens išpumpavimą. Avižienių seniūnijos prašymu UAB „Nemenčinės komunalininkas“ sausio 5 d. išsiurbė 42 kubinius metrus vandens, sausio 6 d. vandens išpumpavimo darbai buvo tęsiami, išsiurbta 154 kubinių metrų vandens. Šiuo metu Bendorėlių 1-oji al. yra išvažiuojama ir šią dieną problema yra laikinai išspręsta, kol vėl nepradėjo kilti vanduo.

Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybė sustabdė statybos leidimų išdavimą namų statybai šioje vietovėje, kol nebus išspręstas privataus privažiavimo kelio klausimas. Leidimai, kurie jau yra išduoti namų statybai anksčiau – sustabdyti nebus, tačiau tikrinant pateiktus projektus bus vertinami pagrindiniai sprendiniai, įskaitant ir lietaus nuotekų nuvedimą, ir jei projektai neatitiks numatytų reikalavimų, bus atmesti.

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 18 d. išsiųstas raštas dėl užpildytos kūdros Bendorėlių 1-osios al. 

Shadow up