kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kalvelių „Aušros“ gimnazijos mokiniai pasisakė už saugias keliones

Kalvelių „Aušros“ gimnazijos mokiniai įsitraukė į „Nebūk naivus kelyje“ sąjungą, kurios tikslas – atlikti prevencinę veiklą prieš didėjantį mokinių dingstamumą, ugdyti pilietišką visuomenę, organizuoti edukacinę veiklą, populiarinti savanorystę, rūpintis emocine aplinka bei vaikų apsauga.


Vasario 20 d. gimnazijos mokiniai susitiko su sąjungos prezidentu Mindaugu Jonušu. Susitikimo metu buvo aptariami artimiausi darbai, nagrinėjami sąjungos įstatai, pasiskirstyta pareigomis. Sąjungos prezidentas, pastebėjęs mūsų aktyvų įsitraukimą į veiklą, iniciatyvumą ir norą bendradarbiauti, pasiūlė mokiniams tapti sąjungos nacionaliniu biuru „valdyba“, kuris būtų atsakingas už visus Lietuvos padalinius.

Po susirinkimo mokiniai nusprendė, jog pirmiausia įsitrauks į pilietinę akciją „Mes – prieš smurtą“, vėliau pasiūlys visiems padaliniams veiklą, kuri būtų skirta Kovo 11-osios šventę paminėti.

Edita Žigienė, socialinė pedagogė

Shadow up