kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2018“

2018 m. lapkričio 23-24 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyks tradicinė paroda „Mokykla 2018“. Praeitais metais didelio pasisekimo sulaukė Savivaldybių ir mokyklų prisistatymai. Šiemet Savivaldybės ir mokyklos taip pat buvo pakviestos pristatyti sukurtas priemones, metodikas, praktikas, įdegtas sistemas, kuriomis nuosekliai prisidedama prie integralaus bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo ir vertinimo bei individualios mokinio pažangos stebėsenos ir vertinimo.


Nors atrankos procesas buvo sudėtingas, džiaugiamės galėdami informuoti, kad  Vilniaus r. Pagirių ir Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos  buvo atrinktos dalyvauti parodos „Mokykla 2018“ Mokyklų erdvėje vyksiančiame dalijimosi gerosiomis praktikomis renginyje, stenduose  pristatyti savo ugdymo įstaigos gerąją patirtį, dalyvauti diskusijose ir jas moderuoti.     

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija parodoje pristatys gimnazijoje organizuojamas įvairias praktines tiriamąsias veiklas, kurios įtraukia skirtingo amžiaus ir gebėjimų mokinius, sudarant jiems sąlygas bendradarbiauti, kartu įgyti ir praktiškai pritaikyti bendrąsias kompetencijas bei siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos  patirtis, naudojama metodika, organizuojant integruotų pamokų ciklą „Pagauk sėkmę“ bus pristatyta stende ir diskusijoje tema „Integracinis mokymas – kiekvieno mokinio mokymo(si) sėkmė“. Stende pristatomos dvejomis kalbomis ugdymą organizuojančioje gimnazijoje jau 5 metus vykstančios integruotos pamokų sesijos „Pagauk sėkmę“. Sesijų metu mokiniai patenka į atsitiktines, individualų integracinį tvarkaraštį turinčias grupes ir bendrai bei individualiai patiria ugdymo(si) sėkmę. Diskusijoje gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Rudienė drauge su diskusijos dalyviais aptars integracinio mokymo teigiamus aspektus ir privalumus, pakvies pasidalinti gerąja tarpdalykinės integracijos ir ugdymo(si) individualizavimo patirtimi, siekiant padėti kiekvienam mokiniui atrasti asmeninę mokymo(si) sėkmę. O pertraukų metu planuojama parodyti 3-5 minučių vaizdo klipą (sukurtą pačių mokinių) apie KITOKĮ ugdymo organizavimą mokykloje, t.y.  pristatyti mokyklą „be sienų“.

Taip pat  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  ir Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos atstovai dalyvaus diskusijoje „Ką duoda mokyklų konsultavimas?“, kurios dalyviai kalbės apie konsultavimo pridėtinę vertę po mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo .

Kviečiame mokyklų vadovus, mokytojus, mokinius ir tėvelius įsitraukti į edukacinius  parodos renginius, susutikimus, diskusijas, dirbtuves ir praktines veiklas.  

Shadow up