kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybės tarybos posėdyje pagerbti rajono šimtukininkai

Prieš naujųjų mokslo metų pradžią, rugpjūčio 21 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pagerbti ir apdovanoti 13 rajono abiturientų, kurie laikydami valstybinius brandos egzaminus pelnė aukščiausius, 100 balų įvertinimus. Rajono geriausius iškilmingai pasveikino, padėkos raštus ir atminimo dovanas įteikė Savivaldybės merė Marija Rekst, linkėdama būsimiems studentams sėkmės, drąsos siekiant užsibrėžtų tikslų, o savo ateitį ir karjeras sieti su gimtuoju Vilniaus kraštu.


 

Tarybos svarstymams pateikta nemažai Švietimo skyriaus parengtų sprendimo projektų. Nariai vienbalsiai pritarė ir patvirtino naują Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reiklų tarybos sudėtį ir nuostatus. Jaunimo reikalų taryba – tai visuomeniniais pagrindais prie Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veikiantis nuolatinis kolegialus jaunimo reikalus koordinuojantis organas, kurio svarbiausi tikslai yra skatinti Vilniaus rajono jaunimo įsitraukimą į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies gyvenimą bei padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse.

Kitu tarybos sprendimu papildytas rajono gimnazijų sąrašas: pritarta pakeisti Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko vidurinės mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į gimnaziją bei patvirtinti naujosios gimnazijos nuostatus.

Tarybos nariai patikslino savivaldybės švietimo įstaigų klasių bei grupių komplektus: ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse, klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2015-2016 m. m.

Taip pat nuspręsta leisti Sužionių vidurinei mokyklai  iki kitų metų vasaros pabaigos panaudos pagrindais perduoti dalį (283,5 kv. m) patalpų Eitminiškių gimnazijai, kuri šiose patalpose turės galimybę organizuoti ugdymo procesus.


Tarybos palaikymo sulaukė Investicijų skyriaus pateikti sprendimo projektai dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo rajono įstaigoms: Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui ir Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui. Realizuojant jaunimo laisvalaikio ir sporto cento įkūrimo Valčiūnų k., Zujūnų kultūros centro įrengimo ir Mickūnų mst. Mokyklos pastato rekonstrukcijos projektus buvo sukauptas turtas, kuris bus perduotas minėtoms įstaigoms.

Priimta nemažai sprendimų teritorijos planavimo klausimais. Taryba vienbalsiai pritarė siūlymui praplėsti Šumsko pasienio kontrolės punkto teritoriją, esančią Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Laukininkų k., įrengiant laukimo aikšteles. Sprendimo projekto uždaviniai – įrengti pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą, atitinkančią tarptautinių pasienio kontrolės punktų reikalavimus. 

Posėdyje taip pat patvirtintas sprendimo projektas dėl žemės sklypo, esančio Paberžės sen., Pociūnų k., suformavimo kaip visuomenės poreikiams skirtos teritorijos. Ateityje šiame 0,7486 ha dydžio žemės sklype planuojama pastatyti bendruomenės namus, taip realizuojant ir patenkinant visuomenės poreikį. 

 

Shadow up