kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas Neformaliojo vaikų švietimo programų priėmimas

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai, ateinančių mokslo metų rugsėjo-gruodžio mėn. pageidaujantys užimti Vilniaus rajono mokinius įdomia ir prasminga popamokine veikla bei ketinantys pretenduoti į NVŠ tikslines lėšas nuo 2020-07-27 iki 2020-08-21 gali teikti naujas NVŠ programas vertinimui ir akreditacijai bei laisvos formos prašymus dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams pratęsimo. Esant galimybei finansuoti NVŠ programos galės būti įgyvendinamos per visus 2020 / 2021 mokslo metus.


Prašymas dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams pratęsimo gali būti teikiamas, jeigu:

1. NVŠ teikėjas nepasibaigus atitikties reikalavimams terminui Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui pateikė prašymą pratęsti NVŠ programos atitiktį reikalavimams;

2. NVŠ teikėjas einamaisiais mokslo metais tinkamai vykdė NVŠ programą, buvo pasirašęs NVŠ finansavimo sutartį su Savivaldybės administracija ir įregistravęs NVŠ finansavimą gaunančius mokinius Mokinių registre;

3. NVŠ teikėjas nekeitė iš esmės NVŠ programos turinio, o atlikti nežymūs pakeitimai užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre;

4. NVŠ programos stebėsenos metu nenustatyta pažeidimų dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės ar NVŠ programos stebėsenos metu nustatyti pažeidimai ištaisyti nustatytu terminu.

Užpildytos ir pasirašytos NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškos (originalas) ir laisvos formos prašymai dėl NVŠ programos atitiktis reikalavimams pratęsimo teikiami  Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, 411A kab. arba registruotu paštu: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Po termino pateiktos NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškos nebus registruojamos.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistę Violetą Purpurovič, el.p. Violeta.Purpurovic@vrsa.lt, tel. (8 5) 2750622.

Informacija apie atitinkančias reikalavimus NVŠ programas bus paskelbta Savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt skiltyje Švietimas / Neformalusis vaikų švietimas kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į vieną pasirinktą NVŠ programą.

Žingsniai NVŠ teikėjams, siekiantiems NVŠ tikslinėmis lėšomis įgyvendinti NVŠ programas. Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-367)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-367 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“ (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu T3-53)

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis 

 

Shadow up