kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Išrinkti jaunimo atstovai į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

Spalio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko jaunimo atstovų į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai. Pagal LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, kuri vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos atstovų ir (jei savivaldybėje nėra jaunimo organizacijų tarybos) jaunimo atstovų, išrinktų viešame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldos atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime.


Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T3-315 patvirtintu Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašu, informacija apie organizuojamus jaunimo atstovų rinkimus Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje buvo paskelbta prieš 14 darbo dienų iki rinkimų, prieš 3 darbo dienas iki rinkimų buvo paskelbtas kandidatų sąrašas ir visuotiniame susirinkime dalyvausiančių organizacijų ir mokinių savivaldų sąrašas.

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš. Direktoriaus pavaduotojas pasveikinęs visus susirinkusius pasidžiaugė, kad tiek daug jaunų, motyvuotų, gabių žmonių nori tapti Vilniaus rajono jaunimo reikalų tarybos nariais. Jis paminėjo, kad perskaitė visų kandidatų motyvacinius laiškus, kuriuose kandidatai pažymi, kad dalyvauja įvairiose nevyriausybinių organizacijų veiklose, vykdo įdomius projektus, savanoriauja. Užbaigdamas sveikinimo žodį, A. Narvoiš palinkėjo gerų rinkimų ir konstruktyvių naujos Tarybos kadencijos posėdžių.

Į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą kandidatavo: Rugilė Andrejevskytė, Lukas Gudelis, Titas Kuodys, Estela Marcinkevičiūtė, Paulius Mušeikis, Justyna Poševecka, Rafal Šipkovski, Paulina Evelina Zdanovič.

Kiekvienas kandidatas turėjo galimybę prisistatyti, o visuotinio susirinkimo dalyviai galėjo užduoti kandidatams klausimus. Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Erika Kiežun‑Ambros supažindino susirinkusius su balsavimo tvarka. Sprendžiamąją balso teisę turėjo po vieną visuotiniame susirinkime dalyvavusios jaunimo organizacijos atstovai. Kiekvienas delegatas galėjo balsuoti už 5 iš 9 kandidatavusių jaunimo atstovų.

Visuotinio susirinkimo metu išrinkta balsų skaičiavimo komisija išdavė deleguotiems asmenims nustatytos formos balsavimo biuletenius. Jaunimo atstovai į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą išrinkti slaptu balsavimu: Rugilė Andrejevskytė, Titas Kuodys, Estela Marcinkevičiūtė, Paulius Mušeikis, Rafal Šipkovski.

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai:

  • nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;
  • teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;
  • stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.
Shadow up