kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško biudžeto planavimo skyriaus specialistų

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško biudžeto planavimo skyriaus specialistų (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį).


Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą, pageidautina turėti 1 metų darbo patirtį. Mokėti dirbti Microsoft Office ir kitomis reikiamomis programomis.


Pagrindinės funkcijos:

- Rengti ir teikti tvirtinimui kuruojamų švietimo įstaigų pajamų bei išlaidų programų sąmatas, patikslintas programų sąmatas;
- Rengti sekančių metų biudžeto plano projektus pagal kuruojamas švietimo įstaigas, programas, finansavimo šaltinius, ketvirčius, ekonominę klasifikaciją;
- Apskaičiuoti kuruojamų švietimo įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių pagal galiojančius reikalavimus;
- Rinkti iš švietimo įstaigų duomenis apie mokinių skaičių mokymo lėšoms apskaičiuoti bei klasių skaičiui nustatyti, teikti siūlymus dėl klasių skaičiaus teisingo nustatymo;
- Tikrinti kuruojamų švietimo įstaigų pedagoginio ir techninio personalo tarifikacijos sąrašus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus;
- Analizuoti mėnesio, ketvirčio ir metines sąmatų vykdymo ataskaitas bei teikti siūlymus  švietimo įstaigoms dėl racionalaus lėšų panaudojimo;
- Teikti ataskaitas pagal savo kompetenciją;
- Vykdyti kitus darbus, susijusius su pareigų vykdymu;
- Pagal kompetenciją nagrinėti kuruojamų švietimo įstaigų vadovų prašymus, raštus, konsultuoti, rinkti duomenis, teikti išvadas,  rengti atsakymus, rengti įsakymų, sprendimų projektus;
- Bendradarbiauti darbo klausimais su atitinkamais Savivaldybės administracijos padaliniais.

Numatomas darbo užmokestis pagal 6,31 koeficientą.


Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Mariną Symonovič, tel. Nr. +370 52778299, +370 68423151. Gyvenimo aprašymą
 siųsti el. paštu: marina.symonovic@vrsa.lt.


Asociatyvi nuotr. usplash.com

Shadow up