kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimas“

Šiandien, gruodžio 4 d., Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos kartu su Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų psichologų darbo grupe organizuojama respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimas“, kuri subūrė daug dalyvių ir svečių, siekiančių pagilinti žinias švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimo srityje.


Konferencijoje dalyvavo Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, pedagogai, pagalbos specialistai, tėvai bei kiti asmenis. Sulaukta ir svečio iš Lenkijos – savo žiniomis pasidalinti atvyko Neurostimuliacinių AudioStrobe ir psichointeraktyvių VERIM technikų įkūrėjas Andžej Andamon Slavinski (lenk. Andrzej Andamon Slawiński). Pagilinant konferencijos metu suteiktas žinias, dalyviai galėjo susipažinti su stendiniais/vizualizuotais pranešimais, kurias parengė Vilniaus rajono švietimo įstaigų ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai.

Konferencijos pradžioje Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič pasveikinęs gausiai susirinkusius dalyvius, pažymėjo šios konferencijos temos aktualumą. Sveikinimo žodį tariusi Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško pabrėžė, kad Savivaldybė stengiasi skirti ypatingą dėmesį iniciatyvoms skirtoms viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimui, o lėšos skirtos sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo programoms vis didėja. Mero pavaduotoja pasidžiaugė, kad programos pasiekia rajono švietimo įstaigų ir socialinių paslaugų specialistus bei padėkojo Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybai už iniciatyvas ir palinkėjo sėkmės darbuose. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Božena Tyčino pasveikinusi visus susirinkusius pabrėžė, kad norint įveikti problemas, susijusias su žmogaus psichikos sveikata, neužtenka vien tiktai specializuotų įstaigų pastangų – į sprendimą turi būti įtrauktos visos įstaigos, bendruomenės ir visa visuomenė. „Linkiu, kad nebijotumėt ieškoti netradicinių sprendimų problemoms spręsti, įvairių įstaigų, bendruomenių ir visuomenės pastangoms suvienyti, siekiant proveržio ir konkrečių rezultatų. Nuoširdžiai tikiuosi, kad tikslas, iškeltas konferencijos organizatorių, bus pasiektas“ – linkėjo Božena Tyčino.

Pradedant konferencijos pranešimus, Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos psichologė Ernesta Remouchamps papasakojo apie šiuolaikinę mileniumo, kitaip dar vadinama – tūkstantmečio kartą, išskiriant šios kartos vertybes, skirtingą mąstymo ir gyvenimo būdą, skirtingus požiūrius, elgesį, lūkesčius bei įpročius. Savo pranešime psichologė taip pat akcentavo ypač aktualius bendravimo ypatumus su šios kartos atstovais, kuriuos lemia pakitusi socialinė aplinka bei informacinės technologijos. Atvykęs svečias iš Lenkijos Andžej Andamon Slavinski (lenk. Andrzej Andamon Slawiński) kalbėjo apie psichointeraktyvus psichinės sveikatos ugdymo metodus, plačiai taikomus sporto, švietimo ir aviacijos srityse, vis dažniau naudojamus prevencijoje, terapijoje ir reabilitacijoje.

Depresijos gydymo centro įkūrėja, psichologė Aušra Mockuvienė visiems susirinkusiems pristatė depresijos temą bei papasakojo apie integruotą požiūrį į depresijos gydymą. VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė Loreta Vitkutė-Maigienė savo pranešimu palietė itin sudėtingą, jautrią ir skausmingą temą apie savižudybės, suteikdama naudingos informacijos apie pagalbos asmenims, galvojantiems apie savižudybę, organizavimą.

Konferencijos teorinių pranešimų pabaigoje, kalbėta aktualiomis temomis apie pagalbą vaikui bei reikšmingą bendravimo santykį. Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazijos psichologė Evelina Vaitkevičienė savo pranešime analizavo vaikų nerimo sutrikimus ir baimes, atkreipiant dėmesį į nerimo sutrikimų prevenciją bei pagalbos galimybės. Psichologė taip pat pasidalino darbo patirtimi, pateikiant konkrečius pavyzdžius. Tuo tarpu Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos psichologė bei VšĮ „Vaikų linija“ savanorė konsultantė Nijolė Butkienė kalbėdama apie santykių su vaiku kūrimą, kuris yra reikšmingas vaiko raidai ir pilnaverčiam asmens funkcionavimui visuomenėje, priminė praktinius aspektus kaip kalbėti su vaiku, kad jis labiau atsivertų, kaip suteikti jam paramą ir įgalinti jį spręsti iškilusius sunkumus.

Siekiant sustiprinti konferencijos metu gautas žinias, po perskaitytų teorinių pranešimų vyko praktinė dalis. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai atskirose grupėse nagrinėjo subkultūras ir jų įtaką asmenybei pokyčių metu, aprašomojo atskiro atvejo tyrimo aspektus, atliekant psichologinį vaiko įvertinimą ugdymo įstaigoje, dailės terapiją, biologinio grįžtamojo ryšio metodo taikymą asmens savireguliacijai, panaudojant VERIM įrangą bei naratyvinės terapijos taikymo galimybes psichosocialines paslaugas teikiančių specialistų darbe.

Konferencijos pabaigoje dalyviai diskutavo ir dalijosi savo įžvalgomis bei žiniomis, kurios bus naudingos profesinėje veikloje. Konferencijos pabaigoje visiems dalyviams buvo įteikti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjai.


 

Shadow up