kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

W rejonie wileńskim w 2021 r. swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało prawie 1,5 tys. nowych mieszkańców, w ciągu dziesięciolecia – około 10 tys.

Nowy Rok – nowe dobre wieści: rejon wileński nadal się rozwija. W 2021 r. rejon wileński wybrało 1 491 nowych mieszkańców, a na 1 stycznia 2022 roku łącznie, według danych PP „Państwowe Centrum Rejestrów” swoje miejsce zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zadeklarowało 108 828 mieszkańców (w tym mieszkańcy wpisani do rejestru osób bezdomnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego).


Cieszymy się, że liczba mieszkańców w Samorządzie Rejonu Wileńskiego z roku na rok rośnie. W ciągu ostatniego dziesięciolecia (lata 2011-2021) rejon wileński powiększył się o prawie 10 tysięcy osób. Jeśli w 2011 r. liczba ta sięgała 99 070 mieszkańców, to w roku 2021. liczba ta wynosiła aż o 9 758 mieszkańców więcej.

Gmina Awiżenie, która liczy 13 845 mieszkańców (o 888 więcej niż w 2020 r.), pozostaje jedną z największych gmin. Choć w tym roku w gminie Niemież, w porównaniu z 2020 r., miejsce zamieszkania zadeklarowało znacznie mniej osób (r. 2020: +260, r. 2021: +10), to ta gmina od wielu lat zajmuje drugie miejsce. Trzecia największa gmina pod względem liczby mieszkańców zajęła znajdująca się w pobliżu stolicy gmina Zujuny, która według statystyk ma 8498 mieszkańców, czyli o 419 mieszkańców więcej niż w 2020 roku.

Znajdująca się na 4 miejscu gmina Pogiry liczy 7 604 mieszkańców, gmina Rzesza ma 7 393 mieszkańców (+225 mieszkańców), gmina Rudomino ma 6 291 mieszkańców, a gmina Mickuny, w której osiedliło się więcej o 215 osadników, ma 6 171 mieszkańców.

Największe gminy

Gmina

2021 r.

2020 r.

Zmiana liczby mieszkańców

Awiżenie

13 845

12 957

+888

Niemież.

9 629

9 619

+10

Zujuny

8 498

8 080

+419

Pogiry

7 604

7 604

-4

Rzesza

7 393

7 168

+225

Rudomino

6 291

6 306

-15

Mickuny

6 171

5 956

+215

 

Liczba mieszkańców w 2021 r. wzrosła w gminach Mejszagoła, Bezdany, Suderwie, Szaterniki i Mariampol. W porównaniu do 2020 r. liczba mieszkańców deklarujących miejsce zamieszkania zmniejszyła się w gminie Rudomino (2021: -15, 2020: +142) i Dukszty (2021: -29, 2020: +54). W pozostałych gminach liczebność ludności z roku na rok nieznacznie się zmniejsza.

Gminy według największej liczby nowych mieszkańców

Gmina

2021 m.

2020 m.

Zmiana liczby mieszkańców

Awiżenie

13 845

12 957

+888

Zujuny

8 498

8 080

+419

Rzesza

7 393

7 168

+225

Mickuny.

6 171

5 956

+215

Mejszagoła

3 134

3 062

+72

Bezdany

3 269

3 198

+71

Suderwie

3 167

3 128

+39

Szaterniki

3 158

3 130

+28

Mariampol

3 725

3 712

+13

Niemież

9 629

9 619

+10

Pogiry

7 604

7 608

-4

Rudomino

6 291

6 306

-15

Bujwidze

938

965

-27

Miedniki

1 136

1 164

-28

Dukszty

2 068

2 097

-29

Niemenczyn

3 871

3 906

-35

Ławaryszki

2 339

2 383

-44

Sużany

1 784

1 828

-44

Kowalczuki

4 307

4 352

-45

Rukojnie

2 721

2 770

-49

Czarny Bór

4 804

4 866

-62

Podbrzezie

3 438

3 505

-67

m. Niemenczyn

4 998

5 092

-94

 

 

 

 

Samorząd Rejonu Wileńskiego (wciągnięci na ewidencję nie mających miejsca zamieszkania)

540

485

+55

Ogółem:

108 828

107 337

+ 1 491

 

Shadow up