kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pasirūpinkime savo ir kitų saugumu – prie vandens telkinių elkimės atsakingai!

Šiltuoju metų sezonu daug žmonių traukia prie atvirų vandens telkinių atsigaivinti nuo karštų saulės spindulių. Todėl, lepinantis vandens malonumais, raginame pagalvoti apie savo ir aplinkinių žmonių saugumą. Maudymosi sezono laikotarpiu Vilniaus rajono savivaldybė ragina visus poilsiautojus laikytis liepos 31 d. Tarybos posėdžio metu atnaujintų saugaus elgesio vandenyje bei prie vandens telkinių reikalavimų.


Šiltuoju metų laikotarpiu vandens telkinio vandenyje ir paplūdimyje draudžiama:

 1. Plaukioti ar bristi už vietų, pažymėtų plūdurais, maudytis po nustatytų paplūdimio lankymo valandų, maudymuisi neskirtose ir nesaugiose vietose arba vietose, pažymėtose draudžiančiais maudytis informaciniais ženklais;
 2. Maudytis apsvaigusiam nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 3. Maudytis ar be suaugusio žmogaus priežiūros prie vandens palikti iki 14 metų amžiaus vaikus;
 4. Plaukioti plaukiojimui pritaikytomis plaukiojimo priemonėmis tam neskirtose paplūdimių maudyklų zonose, jomis kelti pavojų žmonėms ir aplinkai;
 5. Plaukti plaukiojimo priemone, jeigu joje nėra gelbėjimosi liemenių, skirtų visiems joje esantiems asmenims;
 6. Maudytis, nardyti bei šokinėti iš (nuo) plaukiančios plaukiojimo priemonės, taip pat nardyti bei šokinėti tam nepriskirtose vietose;
 7. Maudytis tamsiu paros metu, žaibuojant, perkūnijos, škvalo, kilusio viesulo metu bei gelbėjimo poste esant iškeltai raudonai vėliavai;
 8. Savo veiksmais kelti nepatogumų ir pavojų poilsiautojams – paplūdimiuose ir maudyklose rūkyti, įrengti stovyklavietes, kurti laužus, skinti ar naikinti saugomų rūšių augalus, būti bendruose paplūdimiuose nuogiems asmenims, lankytis su gyvūnais tam neskirtose paplūdimio vietose, maudyti šunis ir kitus gyvūnus žmonių poilsiui skirtose maudymosi vietose, skalbti skalbinius, plauti transporto priemones, teršti vandens telkinius ir jų pakrantes;
 9. Važiuoti ar stovėti su motorinėmis transporto priemonėmis arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio;
 10. Žaloti ar naikinti esamą infrastruktūrą – gadinti vandens telkiniuose arba prie jų esančius informacinius ženklus, kirsti ar kitaip naikinti želdinius, teršti buitinėmis ir kitomis atliekomis vandens telkinius ir jų pakrantes, paplūdimius, maudyklas.


Pagrindinės saugaus elgesio prie vandens telkinio, vandenyje taisyklės (rekomendacijos):

 1. Nemokėdami plaukti, neikite į vandenį giliau kaip iki krūtinės, nesimaudykite vieni;
 2. Maudykitės tik įsitikinę, kad saugu, į nežinomą vandens telkinio vietą iš pradžių lėtai briskite, nenerkite ir nešokite į vandenį;
 3. Nešokite į vandenį staiga, jei esate perkaitę, pirmiausia apsišlakstykite;
 4. Maudydamiesi nekramtykite gumos, nevalgykite, nesimaudykite iškart po valgio;
 5. Nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų (nenardinkite kito asmens, netampykite už kojų, nelipkite kitiems ant pečių), nešaukite pagalbos, jei jos nereikia, neplaukiokite ten, kur atliekami šuoliai į vandenį;
 6. Pradėję skęsti, pasistenkite nepanikuoti, dėmesį į save atkreipkite šaukdami arba mojuodami rankomis, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, atsigulkite ant nugaros;
 7. Gelbėti skęstantįjį vandenyje be pagalbinių priemonių gali tik geras plaukikas, kuris moka profesionaliai įvertinti pavojaus lygį, išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai;
 8. Pastebėję skęstantį žmogų, šaukite mėgindami atkreipti aplinkinių dėmesį, kvieskite paplūdimio gelbėtojus, jeigu jų nėra, nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112;
 9. Laukdami gelbėtojų, pasitelkite į pagalbą kuo daugiau žmonių, pasidalykite pareigomis, bandykite padėti skęstančiajam saugiais būdais: nuo kranto, iš valties, nuo tilto mesdami plūdurą, tiesdami lazdą ir t. t. nerizikuokite savo gyvybe. Ištraukę skęstantįjį į krantą, suteikite pirmąją pagalbą, jei reikia, gaivinkite, kol atvyks pagalba;
 10. Gelbėjimosi liemenę užsidėkite prieš išplaukdami plaukiojimo priemone į vandens telkinį ir ją dėvėkite visą laiką, taip pat būdami plaukiojimo priemonėje ant vandens.

 

Patvirtintos saugaus elgesio taisyklės prie vandens telkinių galioja visoje Vilniaus rajono teritorijoje. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Už Taisyklių pažeidimus yra numatyta administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up