kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

54-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas

2016 m. sausio 22 d. Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje į 54-osios chemijos olimpiados II (rajoninį) etapą susirinko 39 gabiausi, chemiją mylintys mokiniai iš 17 gimnazijų ir 6 pagrindinių mokyklų.


Susirinkę mokiniai ir mokytojai stebėjo įdomiuosius chemijos bandymus, kuriuos demonstravo IIG klasės gimnazistai (chemijos vyresnioji mokytoja Tatjana Paškel). Svečius džiugino bandymai su Bertoleto druska, cukrumi, kalio permanganatu, sausuoju ledu ir kitomis medžiagomis. Po gimnazijos direktorės Jūratės Adrijos Šidlauskienės ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Sofijos Ryžovos sveikinimo žodžių gerai nusiteikę mokiniai atliko olimpiados užduotis. Kol jie sprendė pateiktas užduotis, rajono chemijos mokytojai kartu su Sofija Ryžova ir Pagirių gimnazijos chemijos mokytoja eksperte, rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininke, Irena Babinska aptarė rajoninės biologijos ir chemijos mokytojų konferencijos nuostatas bei reikalavimus metodiniams darbams. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos matematikos mokytojas Andrius Berniukevičius ir chemijos vyresnioji mokytoja Tatjana Paškel pasidalino gerąja patirtimi, kaip padėti mokiniams mokytis, geriau įsiminti informaciją. Rajono chemijos mokytojai neformalioje aplinkoje turėjo galimybę pasidalinti savo gerąja darbo patirtimi.

Visi 54-osios chemijos olimpiados rajoninio etapo dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Tatjana Paškel, Vilniaus r. Marijampolio
Meilės Lukšienės gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Shadow up