kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektas „Smagu bendrauti“

Specialiųjų poreikių mokiniams svarbu ne tik prižiūrėti save ir savo aplinką, bet ir išmanyti atliekamų veiklų, technologijų (produktų) poveikį žmogui, turėti svarbiausių žinių apie tai, kaip saugoti savo ir kitų sveikatą bei gerovę. Mokiniai turi mokėti orientuotis kasdieninėse veiklose, pasinaudoti bendruomenės teikiamomis paslaugomis, rūpintis savimi ir savo aplinka. Mokyklos psichologė Janina Samusenko, socialinė pedagogė Jovita Gilevič ir logopedė Beata Juknevičiūtė organizavo projektą „Smagu bendrauti“, kuris vyko 2014 m. lapkričio - 2015 m. sausio mėnesiais. Projekto pagrindinis tikslas - padėti asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, įtvirtinti socialinius įgūdžius, įgalinant juos kuo savarankiškiau veikti kasdieniniame gyvenime.


2015 m. kovo 4 d. įvyko baigiamasis projekto „Smagu bendrauti“ konkursas. Jo metu mokiniai pademonstravo įgytas žinias. 

Įgyvendinant projektą įsitikinta, kad pokalbiai su vaikais yra vienas iš geriausių metodų ugdyti bendravimo įgūdžius. Praktinių užsiėmimų metodas taip pat buvo labai naudingas ugdant vaikų bendravimo, bendradarbiavimo, atsakomybės, socialinius įgūdžius, kuomet grupė vaikų turėdavo susivienyti bendram darbui – pagaminti pietus.

Praktinės meninės veiklos užsiėmimai, įgyvendinant projektą, buvo puiki priemonė ugdanti vaikų problemų sprendimo bei socialinius įgūdžius. Užsiėmimų metu vaikai vieni kitiems patardavo, padėdavo, o taip buvo ugdomi jų bendravimo, bendradarbiavimo, socialiniai įgūdžiai.

Socialinių įgūdžių ugdymas yra vienas iš svarbių žingsnių ugdymo ir auklėjimo kontekste. Šie įgūdžiai vaikui reikalingi, kaip būsimam piliečiui sėkmingai prisitaikyti prie kintančių vertybių šiuolaikinėmis sąlygomis.

 Janina Samusenko, Jovita Gilevič, Beata Juknevičiūtė

Shadow up